BLĂNURI ȘI BLĂNURI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN ACESTEA.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

  • 4301000000 80 (5/0) : Blănuri brute (inclusiv capetele, cozile, labele și alte bucăți utilizate în blănărie), altele decât pieile brute de la pozițiile 4101, 4102 sau 4103
  • 4302000000 80 (5/0) : Blănuri tăbăcite sau finisate (inclusiv capetele, cozile, labele și alte părți, deșeuri și resturi), neasamblate sau asamblate (fără adăugarea altor materiale), altele decât cele de la poziția 4303
  • 4303000000 80 (2/0) : Îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte și alte articole din blană
  • 4304000000 80: Blănuri artificiale și articole din blănuri artificiale