VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CĂILE FERATE SAU SIMILARE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE MECANICE (INCLUSIV ELECTROMECANICE) DE SEMNALIZARE A TRAFICULUI.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

  • 8601000000 80 (2/0) : Locomotive și locotractoare, cu sursă exterioară de electricitate sau cu acumulatoare electrice
  • 8602000000 80 (2/0) : Alte locomotive și locotractoare; tendere
  • 8603000000 80 (2/0) : Vagoane automotoare pentru cale ferată sau tramvai și drezine cu motor, altele decât cele de la poziția 8604
  • 8604000000 80: Vehicule pentru întreținere sau pentru servicii de cale ferată sau similare, chiar autopropulsate (de exemplu, vagoane-atelier, vagoane-macara, vagoane echipate pentru completarea balastului, mașini de aliniat șinele pentru calea ferată, vagoane de probă și drezine)
  • 8605000000 80: Vagoane de călători, vagoane de bagaje, vagoane poștale și alte vagoane speciale, pentru căi ferate sau similare (cu excepția vagoanelor de la poziția 8604)
  • 8606000000 80 (6/0) : Vagoane pentru transportul mărfurilor pe calea ferată sau căi similare
  • 8607000000 80 (11/0) : Părțile de vehicule pentru căi ferate sau similare
  • 8608000000 80: Material fix de căi ferate sau similare; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare, de siguranță, de control sau de comandă pentru căile ferate sau similare, rutiere sau fluviale, zonele de parcare, instalațiile portuare sau aerodromuri; părți ale acestora
  • 8609000000 80 (2/0) : Cadre și containere (inclusiv containere-cisternă și containere-rezervor), special concepute și echipate pentru unul sau mai multe moduri de transport