VEHICULE TERESTRE, ALTELE DECÂT MATERIALUL RULANT DE CALE FERATĂ ȘI TRAMVAI; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

 • 8701000000 80 (9/0) : Tractoare (cu excepția cărucioarelor-tractoare de la poziția|8709)
 • 8702000000 80 (5/0) : Autovehicule pentru transportul de minimum 10|persoane, inclusiv șoferul
 • 8703000000 80 (16/0) : Autoturisme și alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziția|8702), inclusiv mașinile de tip "break" și mașinile de curse
 • 8704000000 80 (9/0) : Autovehicule pentru transportul mărfurilor
 • 8705000000 80 (5/0) : Autovehicule pentru utilizări speciale, altele decât cele proiectate în principal pentru transportul de persoane sau de mărfuri (de exemplu, pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curățarea străzilor, pentru împrăștiat materiale, autoateliere, unități radiologice auto)
 • 8706000000 80 (6/0) : Șasiuri echipate cu motor pentru autovehiculele de la pozițiile|8701-8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Caroserii, inclusiv cabinele, pentru autovehiculele de la pozițiile|8701-8705
 • 8708000000 80 (16/0) : Părți și accesorii de autovehicule de la pozițiile|8701-8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanțe scurte; cărucioare de tractare de tipul celor utilizate în gări; părți ale acestora
 • 8710000000 80: Tancuri și alte vehicule blindate de luptă, motorizate, înarmate sau nu; părți ale acestora
 • 8711000000 80 (7/0) : Motociclete (inclusiv mopede) și biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale și cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe
 • 8712000000 80 (2/0) : Biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri), fără motor
 • 8713000000 80 (2/0) : Scaune cu rotile și alte vehicule pentru invalizi, chiar cu motor sau cu alt mecanism de propulsie
 • 8714000000 80 (10/0) : Părți și accesorii de vehicule de la pozițiile|8711-8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Landouri, cărucioare și altele similare pentru transportul copiilor; părți ale acestor produse
 • 8716000000 80 (8/0) : Remorci și semiremorci pentru toate vehiculele; alte vehicule nepropulsate mecanic; părți ale acestora