ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE.

 • 6801000000 80: Pavele, borduri pentru trotuar și dale pentru pavaj, din pietre naturale (altele decât ardezia)
 • 6802000000 80 (10/0) : Pietre monumentale sau pentru construcție (altele decât ardezia) prelucrate și articole din aceste pietre, cu excepția celor de la poziția 6801; cuburi, blocuri și articole similare pentru mozaicuri, din pietre naturale (inclusiv ardezia), chiar pe suport; granule, cioburi și praf de pietre naturale (inclusiv ardezia) colorate artificial
 • 6803000000 80 (2/0) : Ardezie naturală prelucrată și articole din ardezie naturală sau aglomerată (ardezină)
 • 6804000000 80 (6/0) : Pietre de moară, pietre abrazive și articole similare, fără batiuri, pentru măcinat, defibrat, concasat, ascuțit, polizat, șlefuit, rectificat, tăiat, pietre de ascuțit, de șlefuit sau de polizat manual și părțile lor, din pietre naturale, din materiale abrazive naturale sau artificiale, aglomerate sau din ceramică, chiar având părți din alte materiale
 • 6805000000 80 (3/0) : Pulberi sau granule abrazive naturale sau artificiale, aplicate pe suport din materiale textile, din hârtie, din carton sau din alte materiale, chiar decupate, cusute sau altfel asamblate
 • 6806000000 80 (3/0) : Lână de zgură, de rocă și altă lână minerală similară; vermiculită expandată, argile expandate, zgură expandată și produse din materiale minerale similare expandate; amestecuri și articole din materiale minerale pentru izolări termice sau fonice sau pentru absorbția zgomotului, altele decât cele de la pozițiile 6811, 6812 sau de la capitolul 69
 • 6807000000 80 (2/0) : Articole din asfalt sau din materiale similare (de exemplu, bitum de petrol sau smoală de huilă)
 • 6808000000 80: Panouri, planșe, dale, blocuri și articole similare, din fibre vegetale, din paie sau din talaș, așchii, rumeguș sau din alte deșeuri din lemn aglomerate cu ciment, ipsos sau alți lianți minerali
 • 6809000000 80 (4/0) : Articole din ipsos sau din compoziții pe bază de ipsos
 • 6810000000 80 (6/0) : Articole din ciment, din beton sau din piatră artificială, chiar armate
 • 6811000000 80 (5/0) : Articole din azbociment, celulozociment sau similare
 • 6812000000 80 (6/0) : Azbest prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de azbest sau pe bază de azbest și carbonat de magneziu; articole din aceste amestecuri sau din azbest (de exemplu: fire, țesături, obiecte de îmbrăcăminte, obiecte de acoperit capul, încălțăminte,garnituri), chiar armate, altele decât cele de la poziția 6811 sau 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Materiale de fricțiune și articole din acestea (de exemplu, plăci, role, benzi, segmenți, discuri, șaibe, membrane), nemontate, pentru frâne, pentru ambreiaje sau pentru toate organele supuse frecării, din azbest sau din alte substanțe minerale sau celuloză, chiar combinate cu materiale textile sau cu alte materiale
 • 6814000000 80 (2/0) : Mică prelucrată și articole din mică, inclusiv mică aglomerată sau reconstituită, chiar pe suport din hârtie, din carton sau din alte materiale
 • 6815000000 80 (5/0) : Articole din piatră sau din alte minerale (inclusiv din fibre de carbon și articole din acestea și articole din turbă), nedenumite și necuprinse în altă parte