ALTE FIBRE TEXTILE VEGETALE; FIRE DIN HÂRTIE ȘI ȚESĂTURI DIN FIRE DE HÂRTIE.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

  • 5301000000 80 (5/0) : In brut sau prelucrat, dar nefilat; câlți și deșeuri din in (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)
  • 5302000000 80 (2/0) : Cânepă (Cannabis sativa L.) brută sau prelucrată, dar nefilată; câlți și deșeuri din cânepă (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)
  • 5303000000 80 (2/0) : Iută și alte fibre textile liberiene (exceptând inul, cânepa și ramia), brute sau prelucrate, dar nefilate; câlți și deșeuri din aceste fibre (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)
  • 5305000000 80: Fibre din nucă de cocos, de abaca (cânepa de Manila sau Musa textilis Nee), ramia sau alte fibre textile vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, brute sau prelucrate, dar nefilate; câlți și deșeuri din aceste fibre (inclusiv deșeuri din fire și destrămătură)
  • 5306000000 80 (2/0) : Fire din in
  • 5307000000 80 (2/0) : Fire din iută sau din alte fibre textile liberiene de la poziția|5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Fire din alte fibre textile vegetale; fire din hârtie
  • 5309000000 80 (6/0) : Țesături din in
  • 5310000000 80 (2/0) : Țesături din iută sau din alte fibre textile liberiene de la poziția|5303
  • 5311000000 80 (2/0) : Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie