INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA.

 • 9001000000 80 (6/0) : Fibre optice și fascicule de fibre optice; cabluri din fibre optice, altele decât cele de la poziția 8544; materiale polarizante sub formă de foi sau plăci; lentile (inclusiv lentile de contact), prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, nemontate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic
 • 9002000000 80 (5/0) : Lentile, prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, montate, pentru instrumente sau aparate, altele decât cele din sticlă neprelucrata optic
 • 9003000000 80 (4/0) : Monturi și rame de ochelari sau de articole similare și părți ale acestora
 • 9004000000 80 (2/0) : Ochelari (de corecție, de protecție sau altele) și articole similare
 • 9005000000 80 (3/0) : Binocluri, lunete, lunete astronomice, telescoape optice și monturi ale acestora; alte instrumente de astronomie și suporturile acestora, cu excepția instrumentelor de radio-astronomie
 • 9006000000 80 (13/0) : Aparate fotografice (altele decât cinematografice); aparate și dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi, pentru producerea luminii de blitz în tehnica fotografică, cu excepția lămpilor și tuburilor cu descărcare de la poziția 8539
 • 9007000000 80 (5/0) : Aparate de filmat și proiectoare cinematografice, chiar încorporând aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului
 • 9008000000 80 (2/2) : Proiectoare de imagini fixe (altele decât cinematografice); aparate fotografice de mărire sau de reducere
 • 9010000000 80 (4/0) : Aparate și echipamente pentru laboratoare fotografice sau cinematografice, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; negatoscoape; ecrane pentru proiecții
 • 9011000000 80 (4/0) : Microscoape optice, inclusiv microscoape pentru microfotografie, microcinematografie sau microproiecție
 • 9012000000 80 (2/0) : Microscoape, altele decât microscoapele optice; difractografe
 • 9013000000 80 (4/0) : Dispozitive cu cristale lichide care nu constituie articole cuprinse mai specific la alte poziții; lasere, altele decât diodele laser; alte aparate și instrumente optice, nedenumite și necuprinse la alte poziții ale acestui capitol
 • 9014000000 80 (4/0) : Busole, inclusiv compasuri de navigație; alte instrumente și aparate de navigație
 • 9015000000 80 (6/0) : Instrumente și aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, de nivelmetrie, de fotogrametrie, de hidrografie, de oceanografie, de hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, cu excepția busolelor; telemetre
 • 9016000000 80 (2/0) : Balanțe sensibile la o greutate de 5 cg sau mai puțin, cu sau fără greutăți
 • 9017000000 80 (5/0) : Instrumente de desen, de trasare sau de calcul (de exemplu, mașini de desenat, pantografe, raportoare, truse de matematică, rigle și discuri de calcul); instrumente pentru măsurarea lungimii, pentru folosire manuală (de exemplu, rigle, rulete, micrometre, șublere, calibre), nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol
 • 9018000000 80 (16/0) : Instrumente și aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie sau medicina veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie și alte aparate electromedicale, precum și aparate pentru testarea vederii
 • 9019000000 80 (2/0) : Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru testări psihologice; aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de aerosoloterapie, aparate respiratorii de reanimare și alte aparate de terapie respiratorie
 • 9020000000 80 (4/0) : Alte aparate respiratorii și măști de gaze, excluzând măștile de protecție lipsite de părți mecanice și element filtrant amovibil
 • 9021000000 80 (10/0) : Articole și aparate de ortopedie, inclusiv centurile și bandajele medicochirurgicale și cârjele; atele, gutiere și alte articole și aparate pentru fracturi; articole și aparate de proteză; aparate pentru facilitarea auzului surzilor și alte aparate care se poartă, se duc în mână sau care se implantează în organism pentru compensarea unei deficiențe sau infirmități
 • 9022000000 80 (10/0) : Aparate cu raze X și aparate care utilizează raze alfa, beta și gama, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparate de radiofotografie sau de radioterapie, tuburi cu raze X și dispozitive generatoare de raze X, generatoare de tensiune, pupitre de comandă, ecrane, mese, fotolii și suporturi similare pentru examinare sau tratament
 • 9023000000 80 (2/0) : Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (de exemplu, în învățământ sau la expoziții), improprii altor utilizări
 • 9024000000 80 (3/0) : Mașini și aparate pentru încercări de duritate, tracțiune, comprimare, elasticitate sau de alte proprietăți mecanice ale materialelor (de exemplu, metale, lemn, textile, hârtie, material plastic)
 • 9025000000 80 (5/0) : Densimetre, areometre și instrumente flotante similare, termometre, pirometre, barometre, higrometre și psihrometre, cu înregistrare sau nu, chiar combinate între ele
 • 9026000000 80 (4/0) : Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de căldură) cu excepția instrumentelor și aparatelor de la pozițiile 9014, 9015, 9028 sau 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Instrumente și aparate pentru analize fizice sau chimice (de exemplu, polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare de gaze sau gaze arse); instrumente și aparate de măsură și control al viscozității, porozității, dilatării, tensiunii superficiale sau similare sau pentru măsurări calorimetrice, acustice sau fotometrice (inclusiv exponometre); microtoame
 • 9028000000 80 (4/0) : Contoare de gaze, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru etalonarea lor
 • 9029000000 80 (3/0) : Alte contoare (de exemplu, contoare de turații, de producție, pentru taximetre, de kilometraj, podometre); indicatoare de viteză și tahometre, altele decât cele de la poziția 9014 sau 9015; stroboscoape
 • 9030000000 80 (13/0) : Osciloscoape, analizoare de spectru și alte instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul mărimilor electrice, cu excepția celor de la poziția 9028; instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea radiațiilor alfa, beta, gama, a razelor X, a radiațiilor cosmice sau a altor radiații ionizante
 • 9031000000 80 (7/0) : Instrumente, aparate și mașini de măsură sau de control nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; proiectoare de profile
 • 9032000000 80 (6/0) : Instrumente și aparate pentru reglare sau control automat
 • 9033000000 80 (2/2) : Părți și accesorii, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, pentru mașini, aparate, instrumente sau articole de la capitolul 90