MĂTASE.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

  • 5001000000 80: Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire
  • 5002000000 80: Mătase brută (nerăsucită)
  • 5003000000 80 (2/0) : Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși nedepănabile, deșeuri de fire și destrămătură)
  • 5004000000 80 (2/0) : Fire de mătase (altele decât firele din deșeuri de mătase) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul
  • 5005000000 80 (2/0) : Fire din deșeuri de mătase, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul
  • 5006000000 80 (2/0) : Fire de mătase sau din deșeuri de mătase, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul; intestine de viermi de mătase
  • 5007000000 80 (3/0) : Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase