PIEI BRUTE (ALTELE DECÂT PIEILE CU BLANĂ) ȘI PIEI FINITE.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

 • 4101000000 80 (3/0) : Piei brute de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite
 • 4102000000 80 (4/0) : Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate) chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin nota 1 litera (c) din acest capitol
 • 4103000000 80 (3/0) : Alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin notele 1 litera (b) sau 1 litera (c) ale acestui capitol
 • 4104000000 80 (6/0) : Piei tăbăcite sau piei semifinite de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări
 • 4105000000 80 (2/0) : Piei tăbăcite sau piei semifinite de ovine, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări
 • 4106000000 80 (10/0) : Piei tăbăcite sau semifinite ale altor animale și piei fără blană, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări
 • 4107000000 80 (8/0) : Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee, epilate, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114
 • 4112000000 80: Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate, de ovine, epilate, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114
 • 4113000000 80 (4/0) : Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate, ale altor animale, epilate, și piei prelucrate după tăbăcire și piei pergamentate de animale lipsite de păr, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114
 • 4114000000 80 (2/0) : Piei tăbăcite în grăsimi (piei chamois), inclusiv cele obținute prin tăbăcire combinată; piei lăcuite sau lăcuite stratificate; piei metalizate
 • 4115000000 80 (2/0) : Piei reconstituite pe bază de piele sau de fibre de piele, sub formă de plăci, foi sau benzi, chiar rulate; resturi și alte deșeuri de piele sau de piele reconstituită, inutilizabile pentru fabricarea unor articole din piele; praf, pudră și făină de piele