SĂPUNURI, AGENȚI DE SUPRAFAȚĂ ORGANICI, PREPARATE PENTRU SPĂLAT, PREPARATE LUBRIFIANTE, CEARĂ ARTIFICIALĂ, CEARĂ PREPARATĂ, PRODUSE PENTRU ÎNTREȚINERE, LUMÂNĂRI ȘI ARTICOLE SIMILARE, PASTE PENTRU MODELARE, "CEARĂ DENTARĂ" ȘI PREPARATE DENTARE PE BAZĂ DE IPSOS.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

  • 3401000000 80 (5/0) : Săpunuri; produse și preparate organice tensioactive folosite ca săpun, în formă de bare, în calupuri, în bucăți, chiar modelate, care conțin sau nu săpun; produse și preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care conțin sau nu săpun; hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent
  • 3402000000 80 (7/0) : Agenți organici de suprafață (alții decât săpunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spălat) și preparate de curățat, care conțin sau nu săpun, altele decât cele de la poziția 3401
  • 3403000000 80 (6/0) : Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de răcire, preparate pentru degriparea șuruburilor, preparate antirugină sau anticorozive și preparate pentru demulare pe bază de lubrifianți) și preparate de tipul celor utilizate pentru tratarea cu ulei și gresarea materialelor textile, pieilor, blănurilor sau altor materiale, cu excepția preparatelor care conțin, cu rol de constituenți de bază, minimum 70 % în greutate uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase
  • 3404000000 80 (2/0) : Ceară artificială și ceară preparată
  • 3405000000 80 (5/0) : Ceară și creme pentru încălțăminte, ceară de parchet, materiale de lustruit pentru caroserii, sticlă sau metal, pastă și praf pentru curățat și preparate similare (chiar sub formă de hârtie, vată, fetru, materiale nețesute, materiale plastice sau cauciuc alveolar, impregnate, îmbibate sau acoperite cu astfel de preparate), fără a include ceara de la poziția 3404
  • 3406000000 80: Lumânări și articole similare
  • 3407000000 80 (0/5) : Paste pentru modelat, inclusiv cele prezentate pentru joacă; compoziții numite "ceară pentru stomatologie" sau "materiale pentru impresiuni dentare", prezentate în seturi, în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau în plachete, potcoave, batoane sau forme similare; alte compoziții pentru stomatologie, pe bază de ipsos sau ghips (ghips calcinat sau sulfat de calciu)