REACTOARE NUCLEARE, CAZANE, MAȘINI, APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE; PĂRȚI ALE ACESTORA.

 • 8401000000 80 (4/0) : Reactoare nucleare; elemente combustibile (cartușe) neiradiate pentru reactoare nucleare; mașini și aparate pentru separare izotopică
 • 8402000000 80 (6/0) : Cazane generatoare de abur sau de alți vapori, altele decât cazanele pentru încălzire centrală destinate să producă în același timp apă caldă și abur de joasă presiune; cazane numite "de apă supraîncălzită"
 • 8403000000 80 (2/0) : Cazane pentru încălzire centrală, altele decât cele de la poziția 8402
 • 8404000000 80 (3/0) : Instalații auxiliare pentru cazanele de la pozițiile 8402 sau 8403 (de exemplu economizoare, supraîncălzitoare, dispozitive de curățat funingine sau recuperatoare de gaz); condensatoare pentru mașinile cu abur sau alți vapori
 • 8405000000 80 (2/0) : Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz de apă, cu sau fără epuratoarele lor; generatoare de acetilenă și generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor
 • 8406000000 80 (5/0) : Turbine cu vapori
 • 8407000000 80 (10/0) : Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)
 • 8408000000 80 (3/0) : Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel)
 • 8409000000 80 (4/0) : Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal motoarelor de la pozițiile 8407 sau 8408
 • 8410000000 80 (5/0) : Turbine hidraulice, roți hidraulice și regulatoare pentru acestea
 • 8411000000 80 (12/0) : Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz
 • 8412000000 80 (9/0) : Alte motoare și mașini motrice
 • 8413000000 80 (15/0) : Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare; elevatoare de lichid
 • 8414000000 80 (10/0) : Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze și ventilatoare; hote aspirante de extracție sau de reciclare, cu ventilator încorporat, chiar filtrante
 • 8415000000 80 (7/0) : Mașini și aparate pentru condiționarea aerului, care au ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a temperaturii și umidității, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat
 • 8416000000 80 (4/0) : Arzătoare pentru alimentarea focarelor cu combustibili lichizi, cu combustibili solizi pulverizați sau cu gaz; focare automate, inclusiv antefocarele, grătarele mecanice, dispozitivele mecanice ale acestora pentru evacuarea cenușii și dispozitivele similare
 • 8417000000 80 (4/0) : Furnale și cuptoare industriale sau de laborator, inclusiv incineratoare, neelectrice
 • 8418000000 80 (13/0) : Frigidere, congelatoare și alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de caldură altele decât mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415
 • 8419000000 80 (15/0) : Aparate și dispozitive, chiar încălzite electric (cu excepția furnalelor, cuptoarelor și a altor aparate de la poziția 8514), pentru prelucrarea materialelor prin operații ce implică o schimbare a temperaturii cum sunt: încălzirea, coacerea, fierberea, prăjirea, distilarea, rectificarea, sterilizarea, pasteurizarea, etuvarea, uscarea, evaporarea, vaporizarea, condensarea sau răcirea, altele decât aparatele de uz casnic; încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare
 • 8420000000 80 (4/0) : Calandre și laminoare, altele decât cele pentru metale sau sticlă și cilindri pentru aceste mașini
 • 8421000000 80 (15/0) : Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale; mașini și aparate pentru purificarea sau epurarea lichidelor sau gazelor
 • 8422000000 80 (7/0) : Mașini pentru spălat vesela; mașini și aparate pentru curățat sau uscat sticle sau alte recipiente; mașini și aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; mașini și aparate pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare; alte mașini și aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv mașini și aparate de ambalat în folie termoretractabilă); mașini și aparate pentru gazeificarea (acidularea) băuturilor
 • 8423000000 80 (8/0) : Aparate și instrumente de cântărit, inclusiv bascule și balanțe pentru verificat piese industriale, cu excepţia balanţelor sensibile la o greutate de 5 cg sau mai mică; greutăți de cântărit pentru orice balanțe
 • 8424000000 80 (10/0) : Aparate mecanice (inclusiv cele manevrate manual) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi; extinctoare, chiar încărcate; aerografe și aparate similare; mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate similare cu jet
 • 8425000000 80 (10/0) : Palane, altele decât ascensoare basculante, trolii și cabestane; cricuri și vinciuri
 • 8426000000 80 (12/0) : Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv macarale suspendate; poduri rulante, macarale-portal de descărcare sau de manevrare, macarale-pod, cărucioare-călăreț și cărucioare-macara
 • 8427000000 80 (3/0) : Cărucioare-stivuitoare; alte cărucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat
 • 8428000000 80 (10/0) : Alte mașini și aparate de ridicat, de manevrat, de încărcat, sau de descărcat (de exemplu ascensoare, scări rulante, transportatoare, teleferice)
 • 8429000000 80 (10/0) : Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă), gredere, nivelatoare, screpere, lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și lopeți încărcătoare, compactoare și rulouri compresoare, autopropulsate
 • 8430000000 80 (12/0) : Alte mașini și aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracția sau forarea pământului, mineralelor sau minereurilor; sonete pentru baterea pilonilor și mașini pentru extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpadă
 • 8431000000 80 (10/0) : Părți care pot fi recunoscute ca fiind numai sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la pozițiile 8425-8430
 • 8432000000 80 (12/0) : Mașini, aparate și dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregătirea sau lucrarea solului sau pentru culturi; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport
 • 8433000000 80 (13/0) : Mașini și utilaje pentru recoltat și treierat produse agricole, inclusiv prese de balotat paie sau furaje; mașini și utilaje pentru tuns gazon și pentru secerat; mașini pentru curățat sau sortat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decât mașinile și aparatele de la poziția 8437
 • 8434000000 80 (3/0) : Mașini pentru muls și mașini și aparate pentru lăptărie
 • 8435000000 80 (2/0) : Prese, teascuri, mașini și dispozitive de stors similare pentru fabricarea vinului, cidrului, sucurilor de fructe sau băuturilor similare
 • 8436000000 80 (8/0) : Alte mașini și utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoarele prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice; incubatoarele și clocitoarele pentru avicultură
 • 8437000000 80 (3/0) : Mașini pentru curățat, cernut, sortat sau triat semințe, boabe sau legume uscate; mașini și aparate pentru morărit sau pentru prelucrarea cerealelor sau a legumelor uscate, altele decât mașinile și aparatele de tipul celor folosite la ferme
 • 8438000000 80 (8/0) : Mașini și aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, pentru prepararea sau fabricarea industrială a alimentelor sau băuturilor, altele decât mașinile și aparatele pentru extragerea sau prepararea uleiurilor sau grăsimilor vegetale stabile sau animale
 • 8439000000 80 (6/0) : Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau cartonului
 • 8440000000 80 (2/0) : Mașini și aparate pentru broșat sau legat cărți, inclusiv mașinile pentru cusut foi
 • 8441000000 80 (6/0) : Alte mașini și aparate pentru prelucrarea pastei de hârtie, hârtiei sau cartonului, inclusiv mașinile de tăiat de orice fel
 • 8442000000 80 (3/0) : Mașini, aparate și echipamente (altele decât mașinile de la pozițiile 8456-8465), pentru pregătirea sau fabricarea clișeelor, planșelor, cilindrilor sau altor componente imprimante; clișee, planșe, cilindri și alte componente imprimante; pietre litografice, cilindri, planșe și plăci pregătite pentru imprimare (de exemplu: șlefuite plan, granulate, lustruite)
 • 8443000000 80 (16/0) : Mașini și aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor și altor organe de imprimare de la poziția 8442; alte imprimante, mașini de copiat și telecopiatoare, chiar combinate între ele; părți și accesorii
 • 8444000000 80 (2/0) : Mașini pentru extrudarea, laminarea, texturarea sau tăierea materialelor textile sintetice sau artificiale
 • 8445000000 80 (9/0) : Mașini pentru prepararea materialelor textile; mașini pentru filarea, dublarea sau răsucirea materialelor textile și alte mașini și aparate pentru fabricarea firelor textile; mașini de bobinat (inclusiv mașini de canetat) sau de depănat material textile și mașini pentru pregătirea firelor textile în vederea utilizării lor pe mașinile de la pozițiile 8446 sau 8447
 • 8446000000 80 (5/0) : Mașini de țesut (războaie)
 • 8447000000 80 (5/0) : Mașini de tricotat, de coasere-tricotare, de "îmbrăcat", de produs tul, dantelă, broderie, articole de pasmanterie, șireturi, plasă sau smocuri
 • 8448000000 80 (15/0) : Mașini și aparate auxiliare pentru mașinile de la pozițiile 8444, 8445, 8446 sau 8447 (de exemplu, ratiere, mecanisme Jacquard, veghetoare de urzeală și veghetoare de bătătură, mecanisme pentru schimbarea suveicilor); părți și accesorii recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor de la această poziție sau de la pozițiile 8444, 8445, 8446 sau 8447 (de exemplu, fuse de filat, furci, garnituri de cardă, piepteni, iglițe, barete, duze de extrudare, suveici, cocleți, rame pentru cocleți, ace, platine, croșete)
 • 8449000000 80: Mașini și aparate pentru fabricarea sau finisarea fetrului sau articolelor nețesute, în bucăți sau în forme, inclusive mașini și aparate pentru fabricarea pălăriilor din fetru; calapoade pentru pălării
 • 8450000000 80 (6/0) : Mașini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare
 • 8451000000 80 (9/0) : Mașini și aparate (altele decât cele de la poziția 8450) pentru spălarea, curățirea, stoarcerea, uscarea, călcarea, presarea (inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea firelor, țesăturilor sau articolelor confecționate din materiale textile și mașini pentru acoperirea țesăturilor sau altor suporturi utilizate pentru fabricarea articolelor de acoperit podele cum este linoleumul; mașini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea țesăturilor
 • 8452000000 80 (6/0) : Mașini de cusut, altele decât mașinile de cusut foi de la poziția 8440; mobilă, suporți și acoperitoare special concepute pentru mașinile de cusut; ace pentru mașinile de cusut
 • 8453000000 80 (4/0) : Mașini și aparate pentru prepararea, tăbăcirea sau prelucrarea pieilor sau pentru fabricarea sau repararea încălțămintei sau altor obiecte din piele, altele decât mașinile de cusut
 • 8454000000 80 (4/0) : Convertizoare, oale de turnare, lingotiere și mașini de turnare pentru metalurgie, oțelărie sau topitorie
 • 8455000000 80 (6/0) : Laminoare pentru metale și cilindrii lor
 • 8456000000 80 (8/0) : Mașini-unelte care prelucrează orice tip de material prin eliminarea materialului, acționând cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, prin electroeroziune, prin procedee electrochimice, cu fascicule de electroni, cu fascicule de ioni sau cu jet de plasmă; mașini de tăiat cu jet de apă
 • 8457000000 80 (3/0) : Centre de prelucrare, mașini cu post fix și mașini cu posturi multiple, pentru prelucrarea metalelor
 • 8458000000 80 (6/0) : Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea metalelor prin eliminarea materialului
 • 8459000000 80 (17/0) : Mașini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de găurit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metalele prin eliminarea materialului, altele decât strungurile (inclusiv centrele de strunjire) de la poziția 8458
 • 8460000000 80 (13/0) : Mașini-unelte pentru debavurat, ascuțit, polizat, rectificat, honuit, lepuit, șlefuit sau pentru alte operații de finisat metale sau compuşi metaloceramici, cu pietre de rectificat, cu abrazive sau cu alte produse de șlefuit, altele decât mașinile de danturat sau finisat angrenaje de la poziția 8461
 • 8461000000 80 (5/0) : Mașini-unelte de rabotat, șepinguri, de mortezat, de broșat, de danturat și finisat angrenaje dințate, de debitat, de tăiat cu ferăstrăul, de secționat și alte mașini care acționează prin eliminarea metalului sau compuşilor metaloceramici, nedenumite și necuprinse în altă parte
 • 8462000000 80 (13/0) : Mașini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, ciocănire, ștanțare, presare; mașini-unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin curbare, pliere, îndreptare, aplatizare, forfecare, perforare, crestare; prese pentru prelucrarea metalelor sau a carburilor metalice, altele decât cele menționate anterior
 • 8463000000 80 (4/0) : Alte mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, saucompuşilor metaloceramici, care acționează fără eliminarea materialului
 • 8464000000 80 (3/0) : Mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare, sau pentru prelucrarea la rece a sticlei
 • 8465000000 80 (10/0) : Mașini-unelte (inclusiv mașinile pentru bătut cuie, de prins cu scoabe, de lipit, de încleiat sau pentru alte asamblări) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor plastice dure sau a altor materiale dure similare
 • 8466000000 80 (8/0) : Părți și accesorii destinate numai sau în principal mașinilor de la pozițiile 8456-8465, inclusiv portpiesele și portsculele, filierele cu declanșare automată, capetele divizoare și alte dispozitive speciale care se montează pe mașini; portscule destinate uneltelor sau sculelor manuale de orice tip
 • 8467000000 80 (14/0) : Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor (electric sau neelectric) încorporat, pentru utilizare manuală
 • 8468000000 80 (4/0) : Mașini și aparate pentru lipit sau sudat, chiar cu posibilitatea de tăiere, altele decât cele de la poziția 8515; mașini și aparate cu gaz pentru călire superficială
 • 8470000000 80 (7/0) : Mașini de calculat și mașini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, cu funcție de calcul; mașini de contabilizat, mașini de francat, mașini de emis bilete și mașini similare, cu dispozitiv de calcul; case de înregistrare
 • 8471000000 80 (9/0) : Mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora; cititoare magnetice sau optice, mașini pentru transpunerea datelor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a acestor date, nedenumite și necuprinse în altă parte
 • 8472000000 80 (3/0) : Alte mașini și aparate de birou (de exemplu, duplicatoare hectografice sau cu matrițe, mașini de imprimat adrese, distribuitoare automate de bancnote, mașini de triat, de numărat sau de făcut fișicuri de monede, aparate de ascuțit creioane, aparate de perforat sau de capsat)
 • 8473000000 80 (6/0) : Părți și accesorii (altele decât cutiile de transport, husele și altele asemănătoare) care pot fi recunoscute ca fiind în exclusivitate sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la pozițiile 8470-8472
 • 8474000000 80 (8/0) : Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pământ, pietre, minereuri și alte substanțe minerale solide (inclusiv praf și pastă); mașini pentru aglomerat, format sau modelat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, gips sau alte substanțe minerale sub formă de praf sau de pastă; mașini pentru fabricat forme de nisip pentru turnat
 • 8475000000 80 (5/0) : Mașini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor și becurilor electrice sau electronice sau a becurilor pentru bliţuri, care conțin un înveliș de sticlă; mașini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a obiectelor din sticlă
 • 8476000000 80 (7/0) : Mașini automate pentru vânzarea produselor (de exemplu: timbre poștale, țigări, produse alimentare, băuturi), inclusiv mașini pentru schimbat monede
 • 8477000000 80 (9/0) : Mașini și aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale, nedenumite și necuprinse în altă parte a acestui capitol
 • 8478000000 80 (2/0) : Mașini și aparate pentru prepararea sau prelucrarea tutunului, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol
 • 8479000000 80 (14/0) : Mașini și aparate mecanice cu funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol
 • 8480000000 80 (11/0) : Rame pentru forme de turnătorie; plăci de bază pentru forme; modele pentru forme; forme pentru metale (altele decât lingotierele), pentru carburi metalice, sticlă, materiale minerale, cauciuc sau materiale plastice
 • 8481000000 80 (6/0) : Articole de robinetărie și articole similare pentru țevi, cazane, rezervoare, cuve și recipiente similare, inclusiv reductoarele de presiune și vanele termostatice
 • 8482000000 80 (9/0) : Rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu ace
 • 8483000000 80 (7/0) : Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele; lagăre și cuzineți; angrenaje și roți de fricțiune; șuruburi cu bile sau cu role; traductoare de viteză și alte variatoare, inclusiv convertizoare de cuplu; volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații)
 • 8484000000 80 (3/0) : Garnituri de etanșare și articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi de metal; seturi sau sortimente de garnituri de etanșare și similare de compoziții diferite prezentate în pungi, plicuri sau ambalaje similare; garnituri pentru etanșări mecanice
 • 8486000000 80 (5/0) : Mașini și aparate utilizate numai sau în principal pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers) sau a dispozitivelor cu semiconductori, a circuitelor electronice integrate sau a dispozitivelor de afișare cu ecran plat; mașini și aparate menționate la nota 9 litera C a capitolului 84; părți și accesorii
 • 8487000000 80 (2/0) : Părți de mașini sau de aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, fără conexiuni electrice, părți izolate electric, bobinaje, contacte sau alte elemente caracteristice electrice