ALTE ARTICOLE TEXTILE CONFECȚIONATE; SETURI; ÎMBRĂCĂMINTE PURTATĂ SAU UZATĂ ȘI ARTICOLE TEXTILE PURTATE SAU UZATE; ZDRENȚE.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

 • 6301000000 10: I. ALTE ARTICOLE TEXTILE CONFECȚIONATE
 • 6301000000 80 (5/0) : Pături și pleduri
 • 6302000000 80 (19/0) : Lenjerie de pat, de masă, de toaletă sau de bucătărie
 • 6303000000 80 (7/0) : Transperante, perdele și storuri de interior; draperii și garnituri de pat
 • 6304000000 80 (9/0) : Alte stofe de mobilă, cu excepția celor de la poziția 9404
 • 6305000000 80 (7/0) : Saci și săculeți pentru ambalarea mărfurilor
 • 6306000000 80 (9/0) : Prelate, storuri pentru exterior şi umbrare; corturi; vele pentru ambarcațiuni, planșe cu vele, cărucioare cu velă; articole de camping
 • 6307000000 80 (3/0) : Alte articole confecționate, inclusiv tipare de îmbrăcăminte
 • 6308000000 10: II. SETURI
 • 6308000000 80 (3/0) : Seturi compuse din bucăți de țesături și din fire, cu sau fără accesorii, pentru confecționarea covoarelor, tapiseriilor, fețelor de masă sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul
 • 6309000000 10: III. ÎMBRĂCĂMINTE PURTATĂ SAU UZATĂ, ALTE ARTICOLE PURTATE SAU UZATE ȘI ZDRENȚE
 • 6309000000 80: Îmbrăcăminte purtată sau uzată și alte articole purtate sau uzate
 • 6310000000 80 (2/0) : Zdrențe, sfori, frânghii și funii, din materiale textile, sub formă de deșeuri sau de articole uzate