FIBRE SINTETICE SAU ARTIFICIALE DISCONTINUE.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

 • 5501000000 80 (5/0) : Cabluri din filamente sintetice
 • 5502000000 80 (2/0) : Cabluri din filamente artificiale
 • 5503000000 80 (7/0) : Fibre sintetice discontinue, necardate și nepieptănate și nici altfel prelucrate pentru filare
 • 5504000000 80 (2/0) : Fibre artificiale discontinue, necardate și nepieptănate, nici altfel prelucrate pentru filare
 • 5505000000 80 (2/0) : Deșeuri din fibre sintetice sau artificiale (inclusiv pieptănătură, deșeuri de fire și destrămătură)
 • 5506000000 80 (5/0) : Fibre sintetice discontinue, cardate pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare
 • 5507000000 80: Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare
 • 5508000000 80 (2/0) : Ață de cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue, chiar condiționată pentru vânzarea cu amănuntul
 • 5509000000 80 (25/0) : Fire din fibre sintetice discontinue (altele decât ața de cusut), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul
 • 5510000000 80 (6/0) : Fire din fibre artificiale discontinue (altele decât ața de cusut), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul
 • 5511000000 80 (3/0) : Fire din fibre sintetice sau artificiale discontinue (altele decât ața de cusut), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul
 • 5512000000 80 (9/0) : Țesături din fibre sintetice discontinue care conțin minimum 85|% din greutate fibre sintetice discontinue
 • 5513000000 80 (15/0) : Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin sub 85|% din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau numai cu bumbac, având o greutate de maximum 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin sub 85|% din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau numai cu bumbac, având o greutate de peste 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Alte țesături din fibre sintetice discontinue
 • 5516000000 80 (25/0) : Țesături din fibre artificiale discontinue