SUBSTANȚE ALBUMINOIDE; PRODUSE PE BAZĂ DE AMIDON SAU DE FECULE MODIFICATE; CLEIURI; ENZIME.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

  • 3501000000 80 (2/0) : Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină
  • 3502000000 80 (5/0) : Albumine (inclusiv concentratele care conțin două sau mai multe proteine din zer, care conțin proteine din zer peste 80|% din greutatea substanței uscate), albuminați și alți derivați de albumine
  • 3503000000 80 (2/0) : Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește (ihtiocol); alte cleiuri de origine animală, cu excepția cleiurilor de cazeină de la poziția|3501
  • 3504000000 80 (2/0) : Peptone și derivații lor; alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom
  • 3505000000 80 (2/0) : Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate
  • 3506000000 80 (4/0) : Cleiuri și alți adezivi preparați, nedenumiți și necuprinși în altă parte; produse de orice fel folosite ca adezivi sau cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul ca adezivi sau cleiuri, cu o greutate netă de maximum 1|kg
  • 3507000000 80 (2/0) : Enzime; enzime preparate nedenumite și necuprinse în altă parte