SARE; SULF; PĂMÂNTURI ȘI PIETRE; IPSOS, VAR ȘI CIMENT.

 • 2501000000 80 (8/0) : Sare (inclusiv sarea de masă și sarea denaturată) și clorura de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare
 • 2502000000 80: Pirite de fier neprăjite
 • 2503000000 80 (2/0) : Sulf de orice fel, cu excepția sulfului sublimat, a sulfului precipitat și a sulfului coloidal
 • 2504000000 80 (2/0) : Grafit natural
 • 2505000000 80 (2/0) : Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate, cu excepția nisipurilor metalifere de la capitolul 26
 • 2506000000 80 (2/0) : Cuarț (altul decât nisipurile naturale); cuarțite, chiar degroșate sau simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
 • 2507000000 80 (2/0) : Caolin și alte argile caolinice, chiar calcinate
 • 2508000000 80 (6/0) : Alte argile (cu excepția argilelor expandate de la poziția 6806), andaluzit, cianit, silimanit, chiar calcinate; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi silicioase
 • 2509000000 80: Cretă
 • 2510000000 80 (2/0) : Fosfați de calciu naturali, fosfați aluminocalcici naturali și cretă fosfatică
 • 2511000000 80 (2/0) : Sulfat de bariu natural (baritină); carbonat de bariu natural (witherit), chiar calcinat, altele decât oxidul de bariu de la poziția 2816
 • 2512000000 80: Făină silicioasă fosilă (de exemplu, kieselgur, tripolit și diatomit) și alte pământuri silicioase similare, cu o densitate aparentă de maximum 1, chiar calcinate
 • 2513000000 80 (2/0) : Piatră ponce; emeri (piatră de șlefuit), corindon natural, granat natural și alte abrazive naturale, chiar tratate termic
 • 2514000000 80: Ardezie, chiar degroșată sau simplu debitată prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
 • 2515000000 80 (4/0) : Marmură, travertin, ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții având o densitate aparentă de minimum 2,5 și alabastru, chiar degroșate sau simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
 • 2516000000 80 (5/0) : Granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții, chiar degroșate sau simplu debitate, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară
 • 2517000000 80 (6/0) : Prundiș, pietriș, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic; macadam de zgură, de zgură metalurgică, de deșeuri industriale similare, care conține chiar materiale cuprinse în prima parte a poziției; macadam gudronat pentru șosele; granule, spărturi și praf din pietre de la pozițiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomită, chiar sinterizată sau calcinată, inclusiv dolomita degroșată sau simplu debitată, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; dolomită aglomerată
 • 2519000000 80 (2/0) : Carbonat de magneziu natural (magnezită); magnezie topită; magnezie calcinată total (sinterizată), care conține chiar cantități mici de alți oxizi adăugați înainte de sinterizare; alți oxizi de magneziu, chiar în stare pură
 • 2520000000 80 (2/0) : Gips; anhidrit; ipsos (din gips calcinat sau din sulfat de calciu), chiar colorat, cu sau fără adaos de cantități mici de acceleratori sau întârzietori
 • 2521000000 80: Piatră de var pentru furnale; piatră de var și alte roci calcaroase de tipul celor folosite pentru fabricarea varului sau a cimentului
 • 2522000000 80 (3/0) : Var nestins, var stins și var hidraulic, cu excepția oxidului și a hidroxidului de calciu de la poziția 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate numite "clinkers"), chiar colorate
 • 2524000000 80 (2/0) : Azbest
 • 2525000000 80 (3/0) : Mică, inclusiv despicată în foițe sau lamele neregulate (splittings); deșeuri de mică
 • 2526000000 80 (2/0) : Steatit natural, chiar degroșat sau simplu debitat prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; talc
 • 2528000000 80: Borați naturali și concentratele lor (chiar calcinați), cu excepția boraților extrași din saramuri naturale; acid boric natural cu o concentrație de maximum 85 % H@3BO@3 din produsul uscat
 • 2529000000 80 (5/0) : Feldspat; leucit; nefelin și nefelin sienit; fluorină
 • 2530000000 80 (3/0) : Substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte