GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ.

 • 1501000000 80 (3/0) : Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile|0209|sau 1503
 • 1502000000 80 (2/0) : Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția|1503
 • 1503000000 80 (5/0) : Stearină din untură, ulei de untură, oleo-stearină, oleo-margarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate
 • 1504000000 80 (3/0) : Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1505000000 80 (2/0) : Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina
 • 1506000000 80: Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1507000000 80 (2/0) : Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1508000000 80 (2/0) : Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1509000000 80 (2/0) : Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1510000000 80 (2/0) : Alte uleiuri și fracțiunile acestora, obținute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic și amestecurile acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția|1509
 • 1511000000 80 (2/0) : Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1512000000 80 (6/0) : Ulei de semințe de floarea-soarelui, de şofrănaş sau de semințe de bumbac și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1513000000 80 (6/0) : Ulei de cocos (ulei de copră), de sâmburi de palmier sau de babassu și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1514000000 80 (6/0) : Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1515000000 80 (9/0) : Alte grăsimi și uleiuri fixe (grase) de origine vegetală (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
 • 1516000000 80 (2/0) : Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel
 • 1517000000 80 (2/0) : Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția|1516
 • 1518000000 80 (9/0) : Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția|1516; amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi sau de uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiunile diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte
 • 1520000000 80: Glicerină brută; ape și leșii de glicerină
 • 1521000000 80 (2/0) : Ceară de origine vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată
 • 1522000000 80 (8/0) : Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală