ŽELEZO A OCEĽ.

 • 7201000000 10: I. ZÁKLADNÉ MATERIÁLY; VÝROBKY VO FORME GRANÚL ALEBO PRÁŠKU
 • 7201000000 80 (3/0) : Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch
 • 7202000000 80 (19/0) : Ferozliatiny
 • 7203000000 80 (2/0) : Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94|hmotnostných|%, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch
 • 7204000000 80 (9/0) : Železný a oceľový odpad a šrot; pretavený odpad zo železa alebo ocele v ingotoch
 • 7205000000 80 (4/0) : Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele
 • 7206000000 10: II. ŽELEZO A NELEGOVANÁ OCEĽ
 • 7206000000 80 (2/0) : Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem železa položky|7203)
 • 7207000000 80 (5/0) : Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele
 • 7208000000 80 (17/0) : Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou 600|mm alebo väčšou, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté
 • 7209000000 80 (11/0) : Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou 600|mm alebo väčšou, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté
 • 7210000000 80 (14/0) : Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600|mm alebo väčšej, plátované, pokovované alebo potiahnuté
 • 7211000000 80 (8/0) : Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 600|mm, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté
 • 7212000000 80 (6/0) : Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 600|mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté
 • 7213000000 80 (5/0) : Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, zo železa alebo z nelegovanej ocele
 • 7214000000 80 (6/0) : Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené
 • 7215000000 80 (3/0) : Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele
 • 7216000000 80 (16/0) : Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele
 • 7217000000 80 (4/0) : Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele
 • 7218000000 10: III. NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ
 • 7218000000 80 (4/0) : Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch; polotovary z nehrdzavejúcej ocele
 • 7219000000 80 (17/0) : Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 600|mm alebo väčšou
 • 7220000000 80 (5/0) : Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele so šírkou menšou ako 600|mm
 • 7221000000 80 (2/0) : Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, z nehrdzavejúcej ocele
 • 7222000000 80 (6/0) : Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele
 • 7223000000 80 (6/0) : Drôty z nehrdzavejúcej ocele
 • 7224000000 10: IV. OSTATNÁ LEGOVANÁ OCEĽ; DUTÉ VRTNÉ TYČE A PRÚTY, Z LEGOVANEJ ALEBO NELEGOVANEJ OCELE
 • 7224000000 80 (2/0) : Ostatná legovaná oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch; polotovary z ostatnej legovanej ocele
 • 7225000000 80 (10/0) : Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, so šírkou 600|mm alebo väčšou
 • 7226000000 80 (8/0) : Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, so šírkou menšou ako 600|mm
 • 7227000000 80 (3/0) : Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, z ostatnej legovanej ocele
 • 7228000000 80 (8/0) : Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele
 • 7229000000 80 (2/0) : Drôty z ostatnej legovanej ocele