Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Liehový propolisový výťažok na vnútorné použitie.…

Liehový propolisový výťažok na vnútorné použitie. Kvapky priaznivo vplývajú na zmiernenie nepríjemných stavov súvisiacich s vírusovým ochorením horných dýchacích ciest, vhodne dopĺňajú liečbu zápalových ochorení (žalúdok, črevá, močové cesty) a prispievajú k posilneniu odolnosti organizmu.

V stomatológii sú vhodné k lokálnemu ošetreniu zápalu ďasien a sliznice ústnej dutiny. Zloženie: účinná látka 70 mg Propur E50 (propolisový výťažok)/g.

Pomocné látky: propylénglykol a 85 v/v % alkoholu. Balenie: 30 ml, tmavohnedá sklenená fľaštička s plastovým závitovým uzáverom.

Dávkovanie: Dospelí a deti od 14 rokov - denne 3x20 kvapiek nakvapkať na kocku cukru alebo kúsok chleba.

V prípade lokálneho ošetrenia v ústnej dutine použiť vatovú tyčinku. K výplachom ústnej dutiny 5-10 kvapiek pridať do ústnej vody alebo do pol pohára harmančekového čaju.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE LIEH