BAVLNA.

 • 5201000000 80 (2/0) : Bavlna, nemykaná ani nečesaná
 • 5202000000 80 (4/0) : Bavlnený odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)
 • 5203000000 80: Bavlna, mykaná alebo česaná
 • 5204000000 80 (4/0) : Bavlnená šijacia niť, tiež upravená na predaj v malom
 • 5205000000 80 (28/0) : Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť), obsahujúca 85 hmotnostných % alebo viac bavlny, neupravená na predaj v malom
 • 5206000000 80 (24/0) : Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť), obsahujúca menej ako 85 hmotnostných % bavlny, neupravená na predaj v malom
 • 5207000000 80 (2/0) : Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) upravená na predaj v malom
 • 5208000000 80 (24/0) : Bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou najviac 200 g/m$2
 • 5209000000 80 (21/0) : Bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou viac ako 200 g/m$2
 • 5210000000 80 (16/0) : Bavlnené tkaniny, obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami, s plošnou hmotnosťou najviac 200 g/m$2
 • 5211000000 80 (18/0) : Bavlnené tkaniny, obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami, s plošnou hmotnosťou viac ako 200 g/m$2
 • 5212000000 80 (12/0) : Ostatné bavlnené tkaniny