Ecaussin a ostatné vápenaté kamene na výtvarné alebo stavebné účely; alabaster.

Čeština 1 Deutsch 7 Français 1

Výrobok je neopracovaná, štiepaná vápencová…

Výrobok je neopracovaná, štiepaná vápencová hornina, ktorá obsahuje fosílne zvyšky mäkkýšov (ulity). Výrobok je dodávaný v rozmeroch 0,5 - 2 m, s hmotnosťou 20 kg - 1 t a používa sa v záhradníctve na dekoračné účely.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: NA DEKORÁCIU NA ZÁHRADU