JADROVÉ REAKTORY, KOTLY, STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI.

 • 8401000000 80 (4/0) : Jadrové reaktory; nevyhorené palivové články (kazety) do jadrových reaktorov; stroje, prístroje a zariadenia na separáciu izotopov
 • 8402000000 80 (6/0) : Kotly na výrobu vodnej alebo ostatnej pary - parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu, ako aj paru); kotly na prehriatu vodu
 • 8403000000 80 (2/0) : Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky|8402
 • 8404000000 80 (3/0) : Pomocné stroje a zariadenia na kotly položky|8402|alebo 8403|(napríklad ohrievače vody, tzv. ekonomizéry, prehrievače pary, odstraňovače sadzí, zariadenia na rekuperáciu plynov); parné kondenzátory alebo kondenzátory pre ostatné parné pohonné jednotky
 • 8405000000 80 (2/0) : Plynové generátory na generátorový alebo vodný plyn, tiež vybavené čističmi plynov; vyvíjače acetylénu a podobné generátory na vyvíjanie plynu mokrou cestou, tiež vybavené čističmi plynov
 • 8406000000 80 (5/0) : Turbíny na vodnú a ostatnú paru
 • 8407000000 80 (10/0) : Vratné alebo rotačné zážihové piestové spaľovacie motory
 • 8408000000 80 (3/0) : Vznetové piestové spaľovacie motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)
 • 8409000000 80 (4/0) : Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na motory položky|8407|alebo 8408
 • 8410000000 80 (5/0) : Vodné turbíny, vodné kolesá a ich regulátory
 • 8411000000 80 (12/0) : Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny
 • 8412000000 80 (9/0) : Ostatné motory a pohony
 • 8413000000 80 (15/0) : Čerpadlá na kvapaliny, tiež vybavené meracím zariadením; výťahy na kvapaliny
 • 8414000000 80 (10/0) : Vzduchové čerpadlá alebo vákuové čerpadlá, kompresory, ventilátory a dúchadlá na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom
 • 8415000000 80 (7/0) : Klimatizačné stroje a prístroje skladajúce sa z ventilátorov so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene
 • 8416000000 80 (4/0) : Horáky na kúreniská na tekuté, práškové alebo plynné palivá; mechanické prikladacie zariadenia, vrátane ich mechanických roštov, mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia
 • 8417000000 80 (4/0) : Priemyselné alebo laboratórne kúreniská a pece, vrátane spaľovacích, neelektrické
 • 8418000000 80 (13/0) : Chladničky, mraziace boxy a ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrické alebo ostatné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky|8415
 • 8419000000 80 (15/0) : Prístroje, stroje alebo laboratórne zariadenia, tiež s elektrickým ohrevom (okrem pecí, rúr a zariadení položky|8514), na spracovávanie materiálu postupmi zakladajúcimi sa na zmene teploty ako je ohrievanie, varenie, praženie, destilácia, rektifikácia, sterilizácia, pasterizácia, parenie, sušenie, vyparovanie, odparovanie, kondenzovanie alebo chladenie, iné ako stroje, prístroje a zariadenia druhu používaného na domáce účely; prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody, neelektrické
 • 8420000000 80 (4/0) : Kalandre alebo ostatné valcovacie stroje, iné ako stroje na valcovanie kovov alebo skla a valce na tieto stroje
 • 8421000000 80 (15/0) : Odstredivky, vrátane odstredivých sušičiek; stroje, prístroje a zariadenia na filtrovanie alebo na čistenie tekutín alebo plynov
 • 8422000000 80 (7/0) : Umývačky riadu; stroje a prístroje na čistenie alebo sušenie fliaš alebo ostatných obalov; stroje a prístroje na plnenie, uzatváranie, pečatenie alebo označovanie fliaš, plechoviek, škatúľ, vriec alebo ostatných obalov; stroje a prístroje na uzatváranie fliaš, pohárov, túb a podobných obalov s kapsľami; ostatné baliace stroje a prístroje (vrátane strojov a prístrojov na balenie tepelným zmrašťovaním); stroje a prístroje na prevzdušňovanie nápojov
 • 8423000000 80 (8/0) : Stroje a prístroje na váženie (okrem váh s citlivosťou 5|centigramov alebo lepšou), vrátane váh spojených s počítacími alebo kontrolnými prístrojmi; závažia na váhy všetkých druhov
 • 8424000000 80 (10/0) : Mechanické prístroje (tiež ručné) na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie tekutín alebo práškov; hasiace prístroje, tiež s náplňou; striekacie pištole a podobné prístroje; dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie prístroje
 • 8425000000 80 (10/0) : Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia iné ako skipové výťahy; navijaky a vratidlá; zdviháky
 • 8426000000 80 (12/0) : Lodné otočné stĺpové žeriavy; žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky
 • 8427000000 80 (3/0) : Vidlicové stohovacie vozíky; ostatné vozíky vybavené zdvíhacím alebo manipulačným zariadením
 • 8428000000 80 (10/0) : Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia (napríklad výťahy, eskalátory, dopravníky, lanovky)
 • 8429000000 80 (10/0) : Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá, lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce, s vlastným pohonom
 • 8430000000 80 (12/0) : Ostatné stroje a zariadenia zrovnávacie, planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje a zariadenia na ťažbu alebo vŕtanie zeme, nerastov alebo rúd; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy
 • 8431000000 80 (10/0) : Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na stroje a zariadenia položiek|8425|až 8430
 • 8432000000 80 (12/0) : Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo alebo lesníctvo, na prípravu alebo na obrábanie pôdy; valce na úpravu trávnikov alebo športových plôch
 • 8433000000 80 (13/0) : Žacie alebo mlátiace stroje a zariadenia, vrátane strojov na lisovanie suchej slamy alebo krmiva; kosačky na trávu alebo seno; stroje na čistenie, triedenie vajec, ovocia alebo ostatných poľnohospodárskych produktov, iné ako stroje položky|8437
 • 8434000000 80 (3/0) : Dojacie stroje a mliekárenské stroje a zariadenia
 • 8435000000 80 (2/0) : Lisy, drviče a podobné stroje a zariadenia na výrobu vína, jablčných muštov, ovocných štiav alebo podobných nápojov
 • 8436000000 80 (8/0) : Ostatné stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo alebo včelárstvo, vrátane zariadení na klíčenie rastlín s mechanickým alebo tepelným vybavením; umelé liahne a kvočky pre hydinárstvo
 • 8437000000 80 (3/0) : Stroje na čistenie, triedenie alebo na preosievanie semien, zŕn alebo sušených strukovín; stroje používané v mlynárstve alebo pri spracovaní obilia alebo suchých strukovín, iné ako stroje a zariadenia poľnohospodárskeho typu
 • 8438000000 80 (8/0) : Stroje a zariadenia na priemyselnú prípravu alebo na výrobu potravín alebo nápojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté, iné ako stroje a zariadenia na extrakciu alebo prípravu živočíšnych alebo stužených rastlinných tukov alebo olejov
 • 8439000000 80 (6/0) : Stroje a zariadenia na výrobu vlákniny z vláknitých celulózových materiálov alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky
 • 8440000000 80 (2/0) : Stroje na väzbu kníh, vrátane strojov na brožovanú väzbu kníh
 • 8441000000 80 (6/0) : Ostatné stroje a zariadenia na spracovanie papieroviny, papiera alebo lepenky, vrátane rezačiek všetkých druhov
 • 8442000000 80 (3/0) : Stroje, zariadenia, prístroje a príslušenstvo (iné ako stroje položiek|8456|až 8465) na prípravu alebo zhotovenie štočkov, dosiek, valcov alebo ostatných tlačiarenských komponentov; štočky, dosky, valce a ostatné tlačiarenské komponenty; štočky, dosky, valce a litografické kamene, upravené na tlačiarske účely (napríklad hladené, zrnené alebo leštené)
 • 8443000000 80 (16/0) : Tlačiarenské stroje používané na tlač pomocou štočkov, dosiek, valcov a ostatných tlačiarenských komponentov položky|8442; ostatné tlačiarne, kopírovacie stroje a faxové prístroje (faxy), tiež kombinované; ich časti, súčasti a príslušenstvo
 • 8444000000 80 (2/0) : Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických textilných materiálov
 • 8445000000 80 (9/0) : Stroje na prípravu textilných vlákien; spriadacie a dopriadacie, zdvojovacie alebo zakrucovacie stroje a ostatné stroje a zariadenia na výrobu textilných priadzí; stroje na navíjanie alebo súkanie (vrátane útkových súkacích strojov) a stroje na prípravu textilných vlákien na spracovanie na strojoch položky|8446|alebo 8447
 • 8446000000 80 (5/0) : Tkáčske krosná
 • 8447000000 80 (5/0) : Pletacie stroje, stroje na spevnenie prešitím a stroje na výrobu opradenej priadze, tylu, čipiek, výšiviek, lemoviek, prámikov alebo sieťoviny a strojov na všívanie
 • 8448000000 80 (15/0) : Pomocné strojové zariadenia na stroje položiek|8444, 8445, 8446|alebo 8447|(napríklad listovky, žakárové stroje, osnovné zarážky, zariadenia na člnkovú výmenu); časti, súčasti a príslušenstvo, vhodné výlučne alebo hlavne na stroje tejto položky alebo položiek|8444, 8445, 8446|alebo 8447|(napríklad vretená a krídla, mykacie povlaky, tkáčske lúče, hrebene, hubice, člnky, niteľnice a brdové listy, pletacie ihly)
 • 8449000000 80: Stroje a zariadenia na výrobu alebo zušľachťovanie plsti alebo netkaných textílií v metráži alebo kusoch, vrátane strojov a zariadení na výrobu plstených klobúkov; formy na výrobu klobúkov
 • 8450000000 80 (6/0) : Práčky pre domácnosť alebo práčovne, vrátane práčok so sušičkami
 • 8451000000 80 (9/0) : Stroje a zariadenia (iné ako stroje a zariadenia položky|8450) na pranie, čistenie, žmýkanie, sušenie, žehlenie (vrátane žehliacich strojov a mangľov), bielenie, farbenie, apretovanie zušľachťovanie, poťahovanie alebo impregnovanie textilných priadzí, textílií alebo celkom dohotovených textilných výrobkov a stroje na nanášanie spojív na textilný podklad alebo ostatné podložky používané na výrobu podlahových krytín takých ako linoleum; stroje na navíjanie, odvíjanie, skladanie, plisovanie, strihanie alebo zúbkovanie textílií
 • 8452000000 80 (6/0) : Šijacie stroje, iné ako stroje na väzbu a zošívanie kníh položky|8440; nábytok, podstavce a kryty zvlášť upravené na šijacie stroje; ihly do šijacích strojov
 • 8453000000 80 (4/0) : Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží, kožiek alebo usní, alebo na výrobu alebo opravy obuvi alebo výrobkov z koží, kožiek alebo usní, iné ako šijacie stroje
 • 8454000000 80 (4/0) : Konvertory, lejacie panvy, ingotové kokily a odlievacie stroje, druhu používaného pre metalurgiu alebo zlievarne kovov
 • 8455000000 80 (6/0) : Valcovacie stolice a valcovacie trate a ich valce
 • 8456000000 80 (8/0) : Obrábacie stroje na opracovanie akýchkoľvek materiálov ich úberom pomocou lasera alebo pomocou ostatných svetelných alebo fotónových zväzkov, ultrazvuku, elektroerózie, elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov ionizujúceho žiarenia alebo oblúkových výbojov v plazme; stroje na rezanie vodným lúčom
 • 8457000000 80 (3/0) : Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje (jednopolohové) a viacpolohové, na obrábanie kovov
 • 8458000000 80 (6/0) : Sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier), na obrábanie kovov
 • 8459000000 80 (17/0) : Obrábacie stroje (vrátane strojov s pohyblivou hlavou) na vŕtanie, vyvrtávanie, frézovanie, rezanie vonkajších alebo vnútorných závitov úberom kovu, iné ako sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier) položky|8458
 • 8460000000 80 (13/0) : Obrábacie stroje na odstraňovanie rozstrapatenia (ostrapkov), ostrenie, brúsenie, honovanie, lapovanie, dohladzovanie povrchu, leštenie alebo na inú konečnú úpravu kovov alebo cermetov, pomocou brúsnych kameňov, brúsiv alebo leštiacich prostriedkov, iné ako stroje na obrábanie, brúsenie alebo konečnú úpravu ozubení položky|8461
 • 8461000000 80 (5/0) : Obrábacie stroje na hobľovanie, obrážanie, drážkovanie, preťahovanie, obrábanie ozubení, brúsenie ozubení alebo ich konečné úpravy, strojové píly, odrezávacie stroje a ostatné stroje pracujúce metódou úberu kovov alebo cermetov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 8462000000 80 (13/0) : Tvarovacie stroje (vrátane lisov) na opracovanie kovov kovaním, razením alebo lisovaním v zápustke, padacie buchary, pákové buchary a ostatné buchary; obrábacie stroje (vrátane lisov) používané na tvarovanie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím, strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezávaním, nastrihovaním alebo vrúbkovaním; lisy na tvarovanie kovov alebo kovových karbidov, tu nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 8463000000 80 (4/0) : Ostatné obrábacie stroje na opracovanie kovov alebo cermetov, pracujúcich inak ako úberom materiálu
 • 8464000000 80 (3/0) : Obrábacie stroje na opracovanie kameňa, keramiky, betónu, azbestového cementu alebo podobných nerastných materiálov alebo stroje na opracovanie skla za studena
 • 8465000000 80 (10/0) : Obrábacie stroje (vrátane strojov na pribíjanie klincov, spájanie sponkami, glejenie alebo ostatné spájanie), na opracovanie dreva, korku, kostí, tvrdeného kaučuku, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých materiálov
 • 8466000000 80 (8/0) : Časti, súčasti a príslušenstvo výlučne alebo hlavne na stroje a zariadenia položiek|8456|až 8465, vrátane upínacích prípravkov alebo nástrojových (nožových) držiakov, samočinných závitorezných hláv, deliacich hláv a ostatných špeciálnych prídavných zariadení k strojom; nástrojové (nožové) držiaky pre všetky typy ručných nástrojov a náradia
 • 8467000000 80 (14/0) : Ručné nástroje a náradie, pneumatické, hydraulické alebo s vlastným zabudovaným elektrickým alebo neelektrickým motorom
 • 8468000000 80 (4/0) : Stroje a prístroje na spájkovanie mäkké, spájkovanie tvrdé alebo na zváranie, tiež na rezanie, iné ako položky|8515; plynové stroje a prístroje na povrchové kalenie
 • 8470000000 80 (7/0) : Počítacie stroje a vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov s výpočtovými funkciami; účtovacie stroje, frankovacie stroje, stroje na vydávanie lístkov a podobné stroje, vybavené počítacím zariadením; registračné pokladnice
 • 8471000000 80 (9/0) : Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky; magnetické alebo optické snímače, stroje na prepis údajov v kódovanej forme na pamäťové médiá a stroje spracovávajúce tieto údaje, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 8472000000 80 (3/0) : Ostatné kancelárske stroje a prístroje (napríklad rozmnožovacie stroje hektografické alebo blanové, adresovacie stroje, automatické rozdeľovače bankoviek, stroje na triedenie, počítanie alebo na balenie mincí, prístroje na orezávanie ceruziek, dierkovacie alebo spínacie stroje)
 • 8473000000 80 (6/0) : Časti, súčasti a|príslušenstvo (iné ako kryty, kufríky a|podobné výrobky) používané výlučne alebo hlavne na stroje položiek 8470|až 8472
 • 8474000000 80 (8/0) : Stroje a prístroje na triedenie, preosievanie, oddeľovanie, pranie, drvenie, mletie, miešanie alebo hnetenie zemín, kameňov, rúd alebo ostatných nerastných látok v pevnom stave (vrátane prášku alebo pasty); stroje a prístroje na aglomerovanie, tvarovanie alebo lisovanie pevných nerastných palív, keramických látok, cementu, sadry alebo ostatných nerastných látok vo forme prášku alebo pasty; stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku
 • 8475000000 80 (5/0) : Stroje a zariadenia na montáž žiaroviek alebo elektrónových svietidiel, trubíc, elektrónok, alebo výbojok, alebo bleskových žiariviek, v sklenených puzdrách; stroje na výrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenených výrobkov za tepla
 • 8476000000 80 (7/0) : Predajné automaty (napríklad na predaj poštových známok, cigariet, potravín alebo nápojov), vrátane automatov na rozmieňanie peňazí
 • 8477000000 80 (9/0) : Stroje a zariadenia na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na výrobu výrobkov z týchto materiálov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 8478000000 80 (2/0) : Stroje a zariadenia na prípravu alebo na spracovanie tabaku, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 8479000000 80 (14/0) : Stroje a mechanické zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 8480000000 80 (11/0) : Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy; formy na kovy (iné ako ingotové kokily), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty
 • 8481000000 80 (6/0) : Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné kade, vrátane redukčných ventilov a ventilov riadených termostatom
 • 8482000000 80 (9/0) : Guľkové alebo valčekové ložiská
 • 8483000000 80 (7/0) : Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky; ložiskové puzdrá a klzné ložiská; ozubené súkolesie a ozubené prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, prevodové skrine a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu; zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje; spojky a hriadeľové spojky (vrátane kardanových kĺbov)
 • 8484000000 80 (3/0) : Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s ostatným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory alebo zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia, balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch; mechanické upchávky
 • 8486000000 80 (5/0) : Stroje a prístroje druhu používaného výlučne alebo hlavne na výrobu polovodičových kryštálov alebo doštičiek, polovodičových zariadení, elektronických integrovaných obvodov alebo plochých panelových displejov; stroje a prístroje špecifikované v poznámke|9|C k tejto kapitole; časti, súčasti a príslušenstvo
 • 8487000000 80 (2/0) : Časti a súčasti strojov a zariadení, neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo ostatné elektrické prvky, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté