KERAMICKÉ VÝROBKY.

Deutsch 14 Ελληνικά 1 English 5 Español 2 Eesti 1 Suomi 1 Français 2 Hrvatski 2 Magyar 5 Polski 20 Slovenščina 3

 • 6901000000 10: I. TOVAR Z KREMIČITÝCH INFUZÓRIOVÝCH HLINIEK ALEBO PODOBNÝCH KREMIČITÝCH HLINIEK A ŽIARUVZDORNÝ TOVAR
 • 6901000000 80: Tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky a ostatný keramický tovar z kremičitých infuzóriových hliniek (napríklad kremeliny, tripolitu alebo diatomitu) alebo podobných kremičitých hliniek
 • 6902000000 80 (3/0) : Žiaruvzdorné tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky a podobná žiaruvzdorná stavebná keramika, iné ako výrobky z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek
 • 6903000000 80 (3/0) : Ostatný žiaruvzdorný keramický tovar (napríklad retorty, taviace tégliky, mufle, dýzy, zátky, podpery, skúšobné tégliky, rúry, rúrky, puzdrá a tyče), iný ako tovar z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek
 • 6904000000 10: II. OSTATNÉ KERAMICKÉ VÝROBKY
 • 6904000000 80 (2/0) : Keramické tehly, podlahové tvárnice, nosné tvarovky alebo výplňové vložky a podobné výrobky
 • 6905000000 80 (2/0) : Krytinové škridly, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná keramika
 • 6906000000 80: Keramické rúry a rúrky, žliabky, odkvapové žľaby a potrubná armatúra
 • 6907000000 80 (6/0) : Keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke; dokončovacia keramika
 • 6909000000 80 (5/0) : Keramický tovar na laboratórne, chemické alebo ostatné technické účely; keramické žľaby, kade a podobné nádrže druhu používaného v poľnohospodárstve; keramické hrnce, džbány a podobné výrobky druhu používaného na prepravu alebo balenie tovaru
 • 6910000000 80 (2/0) : Keramické výlevky, umývadlá, bidety, podstavce pod umývadlá, kúpacie vane, záchodové misy, splachovacie nádrže, záchodové mušle a podobné sanitárne príslušenstvo
 • 6911000000 80 (2/0) : Stolový riad, kuchynský riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné predmety, z porcelánu alebo jemného porcelánu
 • 6912000000 80 (10/0) : Keramický stolový riad, kuchynský riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné predmety, iné ako z porcelánu alebo jemného porcelánu
 • 6913000000 80 (2/0) : Sošky a ostatné ozdobné keramické predmety
 • 6914000000 80 (2/0) : Ostatné keramické predmety