Súčasti kompletných priemyselných podnikov v rámci zahraničného obchodu (nariadenie Komisie ES č. 113/2010 zo 9.02.2010).

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • - 9880010000 80: Zatriedené v kapitole 01
 • - 9880020000 80: Zatriedené v kapitole 02
 • - 9880030000 80: Zatriedené v kapitole 03
 • - 9880040000 80: Zatriedené v kapitole 04
 • - 9880050000 80: Zatriedené v kapitole 05
 • - 9880060000 80: Zatriedené v kapitole 06
 • - 9880070000 80: Zatriedené v kapitole 07
 • - 9880080000 80: Zatriedené v kapitole 08
 • - 9880090000 80: Zatriedené v kapitole 09
 • - 9880100000 80: Zatriedené v kapitole 10
 • - 9880110000 80: Zatriedené v kapitole 11
 • - 9880120000 80: Zatriedené v kapitole 12
 • - 9880130000 80: Zatriedené v kapitole 13
 • - 9880140000 80: Zatriedené v kapitole 14
 • - 9880150000 80: Zatriedené v kapitole 15
 • - 9880160000 80: Zatriedené v kapitole 16
 • - 9880170000 80: Zatriedené v kapitole 17
 • - 9880180000 80: Zatriedené v kapitole 18
 • - 9880190000 80: Zatriedené v kapitole 19
 • - 9880200000 80: Zatriedené v kapitole 20
 • - 9880210000 80: Zatriedené v kapitole 21
 • - 9880220000 80: Zatriedené v kapitole 22
 • - 9880230000 80: Zatriedené v kapitole 23
 • - 9880240000 80: Zatriedené v kapitole 24
 • - 9880250000 80: Zatriedené v kapitole 25
 • - 9880260000 80: Zatriedené v kapitole 26
 • - 9880270000 80: Zatriedené v kapitole 27
 • - 9880280000 80: Zatriedené v kapitole 28
 • - 9880290000 80: Zatriedené v kapitole 29
 • - 9880300000 80: Zatriedené v kapitole 30
 • - 9880310000 80: Zatriedené v kapitole 31
 • - 9880320000 80: Zatriedené v kapitole 32
 • - 9880330000 80: Zatriedené v kapitole 33
 • - 9880340000 80: Zatriedené v kapitole 34
 • - 9880350000 80: Zatriedené v kapitole 35
 • - 9880360000 80: Zatriedené v kapitole 36
 • - 9880370000 80: Zatriedené v kapitole 37
 • - 9880380000 80: Zatriedené v kapitole 38
 • - 9880390000 80: Zatriedené v kapitole 39
 • - 9880400000 80: Zatriedené v kapitole 40
 • - 9880410000 80: Zatriedené v kapitole 41
 • - 9880420000 80: Zatriedené v kapitole 42
 • - 9880430000 80: Zatriedené v kapitole 43
 • - 9880440000 80: Zatriedené v kapitole 44
 • - 9880450000 80: Zatriedené v kapitole 45
 • - 9880460000 80: Zatriedené v kapitole 46
 • - 9880470000 80: Zatriedené v kapitole 47
 • - 9880480000 80: Zatriedené v kapitole 48
 • - 9880490000 80: Zatriedené v kapitole 49
 • - 9880500000 80: Zatriedené v kapitole 50
 • - 9880510000 80: Zatriedené v kapitole 51
 • - 9880520000 80: Zatriedené v kapitole 52
 • - 9880530000 80: Zatriedené v kapitole 53
 • - 9880540000 80: Zatriedené v kapitole 54
 • - 9880550000 80: Zatriedené v kapitole 55
 • - 9880560000 80: Zatriedené v kapitole 56
 • - 9880570000 80: Zatriedené v kapitole 57
 • - 9880580000 80: Zatriedené v kapitole 58
 • - 9880590000 80: Zatriedené v kapitole 59
 • - 9880600000 80: Zatriedené v kapitole 60
 • - 9880610000 80: Zatriedené v kapitole 61
 • - 9880620000 80: Zatriedené v kapitole 62
 • - 9880630000 80: Zatriedené v kapitole 63
 • - 9880640000 80: Zatriedené v kapitole 64
 • - 9880650000 80: Zatriedené v kapitole 65
 • - 9880660000 80: Zatriedené v kapitole 66
 • - 9880670000 80: Zatriedené v kapitole 67
 • - 9880680000 80: Zatriedené v kapitole 68
 • - 9880690000 80: Zatriedené v kapitole 69
 • - 9880700000 80: Zatriedené v kapitole 70
 • - 9880710000 80: Zatriedené v kapitole 71
 • - 9880720000 80: Zatriedené v kapitole 72
 • - 9880730000 80: Zatriedené v kapitole 73
 • - 9880740000 80: Zatriedené v kapitole 74
 • - 9880750000 80: Zatriedené v kapitole 75
 • - 9880760000 80: Zatriedené v kapitole 76
 • - 9880780000 80: Zatriedené v kapitole 78
 • - 9880790000 80: Zatriedené v kapitole 79
 • - 9880800000 80: Zatriedené v kapitole 80
 • - 9880810000 80: Zatriedené v kapitole 81
 • - 9880820000 80: Zatriedené v kapitole 82
 • - 9880830000 80: Zatriedené v kapitole 83
 • - 9880840000 80: Zatriedené v kapitole 84
 • - 9880850000 80: Zatriedené v kapitole 85
 • - 9880860000 80: Zatriedené v kapitole 86
 • - 9880870000 80: Zatriedené v kapitole 87
 • - 9880880000 80: Zatriedené v kapitole 88
 • - 9880890000 80: Zatriedené v kapitole 89
 • - 9880900000 80: Zatriedené v kapitole 90
 • - 9880910000 80: Zatriedené v kapitole 91
 • - 9880920000 80: Zatriedené v kapitole 92
 • - 9880930000 80: Zatriedené v kapitole 93
 • - 9880940000 80: Zatriedené v kapitole 94
 • - 9880950000 80: Zatriedené v kapitole 95
 • - 9880960000 80: Zatriedené v kapitole 96
 • - 9880970000 80: Zatriedené v kapitole 97