LODE, ČLNY A PLÁVAJÚCE ZARIADENIA.

  • 8901000000 80 (4/0) : Lode na osobnú dopravu, turistické lode, trajektové lode, nákladné lode, nákladné člny a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo nákladov
  • 8902000000 80 (2/0) : Rybárske plavidlá; plavidlá zariadené na priemyselné spracovanie, opracovanie alebo konzervovanie produktov rybolovu
  • 8903000000 80 (5/0) : Jachty a ostatné plavidlá na zábavu alebo šport; veslové člny a kanoe
  • 8904000000 80 (4/0) : Ťažné a tlačné lode
  • 8905000000 80 (3/0) : Majákové plavidlá, požiarne lode, plávajúce bagre, plávajúce žeriavy a ostatné plavidlá, pri ktorých je plavba iba vedľajšou činnosťou okrem ich hlavnej funkcie; plávajúce doky; plávajúce alebo ponorné vrtné alebo ťažobné plošiny
  • 8906000000 80 (2/0) : Ostatné plavidlá, vrátane vojnových lodí a záchranných člnov iných ako veslových člnov
  • 8907000000 80 (2/0) : Ostatné plávajúce konštrukcie (napríklad plte, nádrže, kesóny, prístavné mostíky, bóje a výstražné svetelné plaváky)
  • 8908000000 80: Plavidlá a ostatné plávajúce konštrukcie určené do šrotu