MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY.

  • 0201000000 80 (3/0) : Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené
  • 0202000000 80 (3/0) : Mäso z hovädzích zvierat, mrazené
  • 0203000000 80 (8/0) : Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené
  • 0204000000 80 (11/0) : Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené
  • 0205000000 80 (2/0) : Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené
  • 0206000000 80 (11/0) : Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené
  • 0207000000 80 (23/0) : Mäso a jedlé droby, z hydiny položky|0105, čerstvé, chladené alebo mrazené
  • 0208000000 80 (6/0) : Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené
  • 0209000000 80 (2/0) : Prasací tuk, neprerastaný chudým mäsom, a hydinový tuk, nevyškvarený ani inak neextrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený
  • 0210000000 80 (10/0) : Mäso a jedlé mäsové droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z|mäsa alebo mäsových drobov