MIMORIADNE ČÍSELNÉ ZNAKY KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY.

  • 9905000000 10: Určité druhy tovaru ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1186/2009 (dovoz a vývoz)
  • - 9905000000 80: Osobný majetok fyzických osôb, ktoré menia miesto svojho bydliska
  • - 9919000000 80: Tieto druhy tovaru, iné ako uvedené v predchádzajúcom: – Výbava a zariadenie domácnosti patriace osobe, ktorá mení svoje bydlisko z dôvodu uzatvorenia manželstva; osobný majetok nadobudnutý dedením. – Školská výbava, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakov a študentov – Rakvy s telami a pohrebné urny s popolom zosnulých osôb a ozdobné pohrebné predmety – Tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie a tovar určený pre obete katastrof
  • 9930000000 80 (3/0) : Tovary dodávané lodiam a lietadlám
  • 9931000000 80 (3/0) : Tovar dodávaný posádke inštalácií na šírom mori alebo na prevádzku motorov, zariadení a iného vybavenia inštalácií na šírom mori
  • 9950000000 80: Kód používaný len na účely obchodovania medzi členskými štátmi pre individuálne transakcie, ktorých hodnota je menšia ako 200 EUR a na účely vykazovania zvyškových produktov v niektorých prípadoch