Ostatné / Z polyetylénteraftalátu.

Deutsch 21 English 3 Français 3 Italiano 5 Nederlands 3

 • - - - - - 3920621902 80: Koextrudované nepriehľadné listy z poly(etyléntereftalátu), s hrúbkou 50 µm alebo viac, ale nepresahujúcou 350 µm, pozostávajúce najmä z vrstvy obsahujúcej sadze
 • - - - - - 3920621908 80: Poly(etyléntereftalátový) film, nepotiahnutý lepidlom, s hrúbkou nepresahujúcou 25 µm, buď: - iba farbený v hmote, alebo - farbený v hmote a pokovovaný na jednej strane
 • - - - - - 3920621912 80: Film len z poly(etyléntereftalátu), s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 120 µm, pozostávajúci z jednej alebo dvoch vrstiev, ktorých každá obsahuje farbiace a/alebo UV absorpčné materiály priamo v hmote, nepotiahnutý lepivým alebo iným materiálom
 • - - - - - 3920621918 80: Laminovaný film len z poly(etyléntereftalátu) s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 120 µm, pozostávajúci z jednej vrstvy, ktorá je len pokovovaná a jednej alebo dvoch vrstiev, z ktorých každá obsahuje farbiace a/alebo UV absorpčné materiály priamo v hmote, nepotiahnutý lepivým alebo iným materiálom
 • - - - - - 3920621920 80: Odrazové polyesterové listy embosované v pyramidálnom vzore, na výrobu bezpečnostných nálepiek a značiek, ochranných odevov a ich príslušenstva, alebo školských tašiek, vakov alebo podobných schránok
 • - - - - - 3920621938 80: Poly(etyléntereftalátový) film, s hrúbkou nepresahujúcou 12 µm, z jednej strany potiahnutý vrstvou oxidu hlinitého s hrúbkou nepresahujúcou 35 nm
 • - - - - - 3920621948 80: Listy alebo zvitky poly(etyléntereftalátu): - potiahnuté na oboch stranách vrstvou epoxidovej akrylovej živice, - s celkovou hrúbkou 37 µm (± 3 μm)
 • - - - - - 3920621952 80: Film z polyetyléntereftalátu, polyetylénnaftalátu alebo podbných polyestrov, potiahnutý z jednej strany kovmi a/alebo oxidmi kovov, potiahnutý na jednej strane kovmi a/alebo oxidmi kovov, obsahujúci v hmotnosti menej ako 0,1 % hliníka, s hrúbkou nepresahujúcou 300 µm a s povrchovým merným odporom nepresahujúcim 10 000 ohmov (na štvorec) (určeným podľa metódy ASTM D 257-99)
 • - - - - - 3920621960 80: Poly(etyléntereftalátový) film: - s hrúbkou najviac 20 μm, - potiahnutý aspoň na jednej strane nepriepustnou plynovou vrstvou zloženou z polymérnej matrice, v ktorej je dispergovaný oxid kremičitý alebo oxid hlinitý, a s hrúbkou najviac 2 μm
 • - - - - - 3920621973 80: Iridescentný film z polyesteru a polymetylmetakrylátu
 • - - - - - 3920621976 80: Priehľadný poly(etyléntereftalátový) film: - potiahnutý na oboch stranách vrstvami organických látok na základe akrylu s hrúbkou 7 nm alebo viac, ale nie viac ako 80 nm, - s povrchovým napätím 36 Dyn/cm alebo viac, ale nie viac ako 39 Dyn/cm, - so svetelnou priepustnosťou viac ako 93 %, - s Haze hodnotou (svetelnej priepustnosti) nie viac ako 1,3 %, - s celkovou hrúbkou 10 µm alebo viac, ale nie viac ako 350 µm, - so šírkou 800 mm alebo viac, ale nie viac ako 1 600 mm
 • - - - - - 3920621999 80 (0/1) : Ostatné

Izotermická fólia v tvare obdĺžnika s rozmermi…

Izotermická fólia v tvare obdĺžnika s rozmermi 1500 mm x 2000 mm, určená ako ochranná tepelná prikrývka.

Je odolná voči vode, zabraňuje úniku tepla, udržiava telesnú teplotu pri nehode a je vhodnou tepelnou izoláciou pri športe.

Tovar je vyrobený z polyetyléntereftalátu, ktorý je na oboch stranách povrchovo upravený hliníkom, je striebornej farby a má hrúbku 12 mikrónov.

Kovový film prepúšťa svetlo. Fólia je neľahčená, nezosilnená, nelaminovaná a nevystužená žiadnym iným materiálom.

Dodáva sa na predaj v malom, individuálne balená v plastovom vrecku. Je kategorizovaná ako zdravotnícka pomôcka a povinná súčasť autolekárničky.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: PLASTY DODANÝ NA PREDAJ V MALOM FÓLIE HLINÍK POLYMÉRY