NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT.

  • 2201000000 80 (2/0) : Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a|sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh
  • 2202000000 80 (4/0) : Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky|2009
  • 2203000000 80 (4/0) : Pivo vyrobené zo sladu
  • 2204000000 80 (6/0) : Víno z čerstvého hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky|2009
  • 2205000000 80 (2/0) : Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami
  • 2206000000 80 (12/0) : Ostatné kvasené nápoje (napríklad jablčné víno, hruškové víno, medovina, saké); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
  • 2207000000 80 (2/0) : Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80|%|vol alebo viac; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
  • 2208000000 80 (7/1) : Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80|%|vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje
  • 2209000000 80 (6/0) : Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej