ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY.

 • 1501000000 80 (3/0) : Prasací tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako tuk položky|0209|alebo 1503
 • 1502000000 80 (2/0) : Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako tuk položky|1503
 • 1503000000 80 (5/0) : Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané alebo inak upravené
 • 1504000000 80 (3/0) : Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1505000000 80 (2/0) : Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)
 • 1506000000 80: Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1507000000 80 (2/0) : Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1508000000 80 (2/0) : Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1509000000 80 (2/0) : Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1510000000 80 (2/0) : Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, vrátane zmesí týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky|1509
 • 1511000000 80 (2/0) : Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1512000000 80 (6/0) : Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1513000000 80 (6/0) : Olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1514000000 80 (6/0) : Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1515000000 80 (9/0) : Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
 • 1516000000 80 (2/0) : Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené
 • 1517000000 80 (2/0) : Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky|1516
 • 1518000000 80 (9/0) : Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem tukov, olejov a frakcií položky|1516; nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 1520000000 80: Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy
 • 1521000000 80 (2/0) : Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk, ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené
 • 1522000000 80 (8/0) : Degras; zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov