ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE.

 • 2901000000 10: I. UHĽOVODÍKY A ICH HALOGÉN-, SULFO-, NITRO- ALEBO NITRÓZODERIVÁTY
 • 2901000000 80 (7/0) : Acyklické uhľovodíky
 • 2902000000 80 (14/0) : Cyklické uhľovodíky
 • 2903000000 80 (36/0) : Halogénderiváty uhľovodíkov
 • 2904000000 80 (12/0) : Sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty uhľovodíkov, tiež halogénované
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLY A ICH HALOGÉN-, SULFO-, NITRO- ALEBO NITRÓZODERIVÁTY
 • 2905000000 80 (25/0) : Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2906000000 80 (8/0) : Cyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2907000000 10: III. FENOLY, FENOLALKOHOLY A ICH HALOGÉN-, SULFO-, NITRO- ALEBO NITRÓZODERIVÁTY
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenoly; fenolalkoholy
 • 2908000000 80 (7/0) : Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo fenolalkoholov
 • 2909000000 10: IV. ÉTERY, ALKOHOLPEROXIDY, ÉTERPEROXIDY, KETOPEROXIDY, EPOXIDY S TROJČLENNÝM KRUHOM, ACETÁLY A POLOACETÁLY, A ICH HALOGÉN-, SULFO-, NITRO- ALEBO NITRÓZODERIVÁTY
 • 2909000000 80 (12/0) : Étery, éteralkoholy, éterfenoly, éteralkoholfenoly, alkoholperoxidy, éterperoxidy, ketoperoxidy (tiež chemicky definované), a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery, s trojčlenným kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2911000000 80 (2/1) : Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2912000000 10: V. ZLÚČENINY S ALDEHYDOVOU FUNKCIOU
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehydy, tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou; cyklické polyméry aldehydov; paraformaldehyd
 • 2913000000 80: Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty výrobkov položky|2912
 • 2914000000 10: VI. ZLÚČENINY S KETÓNOVOU FUNKCIOU A ZLÚČENINY S CHINÓNOVOU FUNKCIOU
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketóny a chinóny, tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2915000000 10: VII. KARBOXYLOVÉ KYSELINY A ICH ANHYDRIDY, HALOGENIDY, PEROXIDY A PEROXOKYSELINY, A ICH HALOGÉN-, SULFO-, NITRO- ALEBO NITRÓZODERIVÁTY
 • 2915000000 80 (19/0) : Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2916000000 80 (14/0) : Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2917000000 80 (15/0) : Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2918000000 80 (19/0) : Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2919000000 10: VIII. ESTERY ANORGANICKÝCH KYSELÍN NEKOVOV A ICH SOLI, A ICH HALOGÉN-, SULFO-, NITRO- ALEBO NITRÓZODERIVÁTY
 • 2919000000 80 (2/0) : Estery kyseliny fosforečnej a ich soli, vrátane laktofosfátov; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2920000000 80 (11/0) : Estery ostatných anorganických kyselín nekovov (okrem esterov halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
 • 2921000000 10: IX. ZLÚČENINY S DUSÍKATOU FUNKCIOU
 • 2921000000 80 (22/0) : Zlúčeniny s amínovou funkciou
 • 2922000000 80 (22/0) : Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou
 • 2923000000 80 (5/0) : Kvartérne amónne soli a hydroxidy; lecitíny a ostatné fosfoaminolipidy, tiež chemicky definované
 • 2924000000 80 (10/0) : Zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou; zlúčeniny kyseliny uhličitej s amidovou funkciou
 • 2925000000 80 (7/0) : Zlúčeniny s karboxyimidovou funkciou (vrátane sacharínu a jeho solí) a zlúčeniny s imínovou funkciou
 • 2926000000 80 (5/0) : Zlúčeniny s nitrilovou funkciou
 • 2927000000 80 (8/0) : Diazo-, azo- alebo azoxyzlúčeniny
 • 2928000000 80 (2/0) : Organické deriváty hydrazínu alebo hydroxylamínu
 • 2929000000 80 (2/0) : Zlúčeniny s ďalšou dusíkatou funkciou
 • 2930000000 10: X. ORGANO-ANORGANICKÉ ZLÚČENINY, HETEROCYKLICKÉ ZLÚČENINY, NUKLEOVÉ KYSELINY A ICH SOLI, A SULFÓNAMIDY
 • 2930000000 80 (7/0) : Organické zlúčeniny síry
 • 2931000000 80 (13/0) : Ostatné organo-anorganické zlúčeniny
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým(-i) heteroatómom(-mami)
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-mami)
 • 2934000000 80 (6/0) : Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny
 • 2935000000 80 (6/0) : Sulfónamidy
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMÍNY, VITAMÍNY A HORMÓNY
 • 2936000000 80 (11/0) : Provitamíny a vitamíny, prírodné alebo vyrobené syntézou (vrátane prírodných koncentrátov), ich deriváty používané hlavne ako vitamíny, a ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormóny, prostaglandíny, tromboxány a leukotriény, prírodné alebo vyrobené syntézou; ich deriváty a štruktúrne analógy, vrátane reťazovo modifikovaných polypeptidov, používané hlavne ako hormóny
 • 2938000000 10: XII. GLYKOZIDY A ALKALOIDY, PRÍRODNÉ ALEBO VYROBENÉ SYNTÉZOU, A ICH SOLI, ÉTERY, ESTERY A OSTATNÉ DERIVÁTY
 • 2938000000 80 (2/0) : Glykozidy, prírodné alebo vyrobené syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
 • 2939000000 80 (23/1) : Alkaloidy, prírodné alebo vyrobené syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
 • 2940000000 10: XIII. OSTATNÉ ORGANICKÉ ZLÚČENINY
 • 2940000000 80 (5/0) : Cukry, chemicky čisté, iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza; étery cukrov, acetály cukrov a estery cukrov, a ich soli, iné ako výrobky položiek|2937, 2938|alebo 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiotiká
 • 2942000000 80 (2/0) : Ostatné organické zlúčeniny