Ostatné / Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou.

Čeština 1 Deutsch 6 English 1 Español 1 Polski 1 Slovenščina 1

 • - - - - 2922498510 80: Ornitín aspartát (INNM), (CAS RN 3230-94-2)
 • - - - - 2922498520 80: Kyselina 3-amino-4-chlórbenzoová (CAS RN 2840-28-0)
 • - - - - 2922498525 80: Dimetyl 2-aminobenzén-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)
 • - - - - 2922498530 80: Vodný roztok obsahujúci 40 hmotnostných % alebo viac metylaminoacetátu sodného (CAS RN 4316-73-8)
 • - - - - 2922498535 80: Kyselina 2-(3-amino-4-chlórbenzoyl)benzoová (CAS RN 118-04-7)
 • - - - - 2922498540 80: Norvalín
 • - - - - 2922498545 80 (0/1) : Glycín (CAS RN 56-40-6)
 • - - - - 2922498550 80: D-(-)-Dihydrofenylglycín (CAS RN 26774-88-9)
 • - - - - 2922498555 80: (E)-Etyl-4-(dimetylamino)but-2-enoát maleát (CUS 0138070-7)
 • - - - - 2922498560 80: Etyl-4-(dimetylamino)benzoát (CAS RN 10287-53-3)
 • - - - - 2922498565 80: Dietyl-aminomalonát, hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)
 • - - - - 2922498570 80: 2-Etylhexyl-4-dimetylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)
 • - - - - 2922498575 80: L-alanín izopropylester hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)
 • - - - - 2922498580 80: Kyselina 12-aminododekánová (CAS RN 693-57-2)
 • - - - - 2922498590 80 (0/6) : Ostatné

Aminokyselina L-valín v kryštalickej forme.…

Aminokyselina L-valín v kryštalickej forme. Kryštáliky sú bielej až krémovej farby. Vyrába sa biotechnologicky fermentáciou, následnou separáciou, úpravou a sušením filtrátu po oddelení biomasy od substrátu.

Tovar je určený ako prísada do krmív. Obsah aminokyseliny podľa predloženej dokumentácie: obsah valínu je minimálne 98,5 % hmotn., zvyšková vlhkosť je maximálne 1,5 % hmotn..

Dodáva sa vo vreciach s hmotnosťou obsahu 10-20 kg.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: AKO PRÁŠOK BIELY