VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA.

  • 4601000000 80 (9/0) : Pletence a podobné výrobky z pletacích materiálov, tiež spojené do pásikov; pletacie materiály, pletence a podobné výrobky z pletacích materiálov, navzájom zväzované v rovnobežných prameňoch alebo navzájom pretkané, vo forme listov, tiež v konečnej úprave (napríklad rohože, rohožky, košiny)
  • 4602000000 80 (5/0) : Košikársky tovar, prútené výrobky a ostatné výrobky, vyrobené priamo do tvaru z pletacích materiálov alebo celkom dohotovené z tovaru položky 4601; výrobky z lufy