PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ TEXTÍLIE.

  • 6001000000 80 (9/0) : Vlasové textílie, vrátane textílií s "dlhým vlasom" a slučkových textílií, pletené alebo háčkované
  • 6002000000 80 (2/0) : Pletené alebo háčkované textílie so šírkou nepresahujúcou 30|cm, obsahujúce 5|hmotnostných|% alebo viac elastomernej priadze alebo kaučukovej nite, iné ako textílie položky|6001
  • 6003000000 80 (5/0) : Pletené alebo háčkované textílie so šírkou nepresahujúcou 30|cm, iné ako textílie položky|6001|alebo 6002
  • 6004000000 80 (2/0) : Pletené alebo háčkované textílie so šírkou presahujúcou 30|cm, obsahujúce 5|hmotnostných|% alebo viac elestomernej priadze alebo kaučukovej nite, iné ako textílie položky|6001
  • 6005000000 80 (17/0) : Textílie z osnovných pletenín (vrátane textílií vyrobených na galónových pletacích strojoch), iné ako textílie položiek|6001|až 6004
  • 6006000000 80 (17/0) : Ostatné pletené alebo háčkované textílie