CHEMICKÉ VLÁKNA; PÁSIKY A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTILNÝCH MATERIÁLOV.

  • 5401000000 80 (2/0) : Šijacia niť z chemických vlákien, tiež upravená na predaj v malom
  • 5402000000 80 (27/0) : Priadza zo syntetických vlákien (iná ako šijacia niť), neupravená na predaj v malom, vrátane syntetického monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menej ako 67 decitexov
  • 5403000000 80 (10/0) : Priadza z umelých vlákien (iná ako šijacia niť), neupravená na predaj v malom, vrátane umelého monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menej ako 67 decitexov
  • 5404000000 80 (5/0) : Syntetický monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov alebo viac, ktorého žiadny rozmer v priereze nepresahuje 1 mm; pásik a podobné tvary (napríklad umelá slama), zo syntetických textilných materiálov, so zdanlivou šírkou nepresahujúcou 5 mm
  • 5405000000 80: Umelý monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov alebo viac, ktorého žiadny rozmer v priereze nepresahuje 1 mm; pásik a podobné tvary (napríklad umelá slama), z umelých textilných materiálov, so zdanlivou šírkou nepresahujúcou 5 mm
  • 5406000000 80: Priadza z chemických vlákien (iná ako šijacia niť), upravená na predaj v malom
  • 5407000000 80 (31/0) : Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien, vrátane tkanín vyrobených z materiálov položky 5404
  • 5408000000 80 (11/0) : Tkaniny z priadze z umelých vlákien, vrátane tkanín vyrobených z materiálov položky 5405