Ostatné / Polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové živice, v primárnych formách; polykarbonáty, alkydové živice, polyalylové estery a ostatné polyestery v primárnych formách.

Deutsch 2 Polski 1

  • - - - 3907690010 80: Kopolymér kyseliny tereftalovej a kyseliny izoftalovej s etylénglykolom, bután-1,4-diolom a hexán-1,6-diolom
  • - - - 3907690040 80: Pelety poly(etyléntereftalátu) alebo granuly: - so špecifickou (mernou) hmotnosťou 1,23 alebo viac, ale najviac 1,27 pri teplote 23°C a - obsahujúce najviac 10 % iných modifikátorov alebo prísad
  • - - - 3907690060 80: Kopolymér viažuci kyslík (ako je stanovené metódami ASTM D 1434 a 3985) získaný z benzéndikarboxylových kyselín, etylénglykolu a polybutadiénu substitutovaného hydroxylovými skupinami
  • - - - 3907690090 80: Ostatné

Polyetyléntereftalát (PET) v primárnej forme…

Polyetyléntereftalát (PET) v primárnej forme s limitným viskozitným číslom menším ako 78 ml/g.

Granulát čiernej farby vyrobený z recyklovaných PET materiálov, čierna farba je dosiahnutá pridaním sadzí.

Dodáva sa voľne ložený v prepravných obaloch. PET regranulát sa používa pri výrobe fólií alebo výliskov, pridáva sa pre zafarbenie finálneho výrobku.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: PLASTY ČIERNY POLY(ETYLÉNTEREFTALÁT) AKO PRIMÁRNE FORMY NA VÝROBU

Polyetyléntereftalát (PET) v primárnej forme,…

z plastu; poly(etyléntereftalát); na výrobu

Polyetyléntereftalát (PET) v primárnej forme, vyrobený rezaním, tepelným praním vrátane chemického čistenia a separáciou iných častí PET fliaš (etikety, hliník, vrchnáky).

Ide o ploché, stočené, bezfarebné, modré alebo zelené vločky rôznej veľkosti. Podľa údajov žiadateľa s číslom viskozity menej ako 78 ml/g.

Dodávajú sa voľne ložené v prepravných obaloch. Sú vyrobené za prísne stanovených podmienok a so svojími špecifickými vlastnosťami sú vhodné na výrobu PET fľaškového regranulátu, tzv. "proces z fľaše na fľašu".

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU POLY(ETYLÉNTEREFTALÁT) NA VÝROBU