PREDMETY ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE.

 • 7301000000 80 (2/0) : Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele
 • 7302000000 80 (4/0) : Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc
 • 7303000000 80 (2/0) : Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny
 • 7304000000 80 (18/0) : Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa (okrem liatiny) alebo z ocele
 • 7305000000 80 (9/0) : Ostatné rúry a rúrky (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané), s kruhovým prierezom, vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, zo železa alebo ocele
 • 7306000000 80 (13/0) : Ostatné rúry, rúrky a duté profily (napríklad spájané sponou [open seam] alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané), zo železa alebo ocele
 • 7307000000 80 (13/0) : Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele
 • 7308000000 80 (5/0) : Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napríklad mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele
 • 7309000000 80 (7/0) : Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia
 • 7310000000 80 (4/0) : Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia
 • 7311000000 80 (9/0) : Zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn, zo železa alebo ocele
 • 7312000000 80 (2/0) : Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky, zo železa alebo ocele, elektricky neizolované
 • 7313000000 80: Ostnatý drôt zo železa alebo ocele; krútený guľatý drôt alebo jednoduchý plochý drôt, tiež s ostňami a voľne krútený dvojitý drôt, druhu používaného na oplotenie, zo železa alebo ocele
 • 7314000000 80 (13/0) : Tkaniny (vrátane nekonečných pásov), mriežky (rošty), sieťovina a pletivo, zo železného alebo oceľového drôtu; plechová mriežkovina zo železa alebo ocele
 • 7315000000 80 (10/0) : Reťaze a ich časti, zo železa alebo ocele
 • 7316000000 80: Kotvy, lodné háky a ich časti, zo železa alebo ocele
 • 7317000000 80 (4/0) : Klince, cvočky, pripináčiky, spony vlnité aj skosené, svorky, sponky (okrem výrobkov položky 8305) a podobné predmety, zo železa alebo ocele, tiež s hlavičkou z ostatného materiálu, okrem predmetov s hlavičkami z medi
 • 7318000000 80 (14/0) : Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné predmety, zo železa alebo ocele
 • 7319000000 80 (2/0) : Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné predmety, určené na ručné práce, zo železa alebo ocele; zatváracie a ostatné špendlíky, zo železa alebo ocele, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 7320000000 80 (3/0) : Pružiny a listy pružín, zo železa alebo ocele
 • 7321000000 80 (9/0) : Kachle, kotly s ohniskom, kozuby, sporáky (tiež s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie), ražne, koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky, používané v domácnostiach, ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele
 • 7322000000 80 (4/0) : Radiátory ústredného kúrenia, vykurované neelektricky, a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele; ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu (vrátane rozvádzačov, ktoré môžu distribuovať čerstvý alebo upravený vzduch), elektricky nevykurované, so vstavaným motoricky poháňaným ventilátorom alebo dúchadlom; a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele
 • 7323000000 80 (7/0) : Predmety na stolovanie, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele; vlna zo železa alebo ocele; drôtenky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné predmety zo železa alebo ocele
 • 7324000000 80 (5/0) : Sanitárny tovar a jeho časti a súčasti, zo železa alebo ocele
 • 7325000000 80 (4/0) : Ostatné liate predmety zo železa alebo ocele
 • 7326000000 80 (5/0) : Ostatné predmety zo železa alebo ocele