ZVYŠKY A ODPAD Z POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVENÉ KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ.

  • 2301000000 80 (2/0) : Múčky, prášky a pelety, z mäsa alebo mäsových drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu; škvarky
  • 2302000000 80 (4/0) : Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín alebo strukovín
  • 2303000000 80 (3/0) : Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet
  • 2304000000 80 (0/3) : Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja
  • 2305000000 80: Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja
  • 2306000000 80 (9/0) : Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky|2304|alebo 2305
  • 2307000000 80 (4/0) : Vínny kal; vínny kameň
  • 2308000000 80 (5/0) : Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhu používaného ako krmivo pre zvieratá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
  • 2309000000 80 (2/0) : Prípravky druhu používaného ako krmivo pre zvieratá