RUDY, TROSKY A POPOLY.

 • 2601000000 80 (4/0) : Železné rudy a koncentráty, vrátane pražených pyritov
 • 2602000000 80: Mangánové rudy a koncentráty, vrátane mangánových rúd a koncentrátov obsahujúcich železo s obsahom mangánu 20 hmotnostných % alebo viac, prepočítaného na čistú hmotnosť (sušinu)
 • 2603000000 80: Medené rudy a koncentráty
 • 2604000000 80: Niklové rudy a koncentráty
 • 2605000000 80: Kobaltové rudy a koncentráty
 • 2606000000 80: Hliníkové rudy a koncentráty
 • 2607000000 80: Olovené rudy a koncentráty
 • 2608000000 80: Zinkové rudy a koncentráty
 • 2609000000 80: Cínové rudy a koncentráty
 • 2610000000 80: Chrómové rudy a koncentráty
 • 2611000000 80: Volfrámové rudy a koncentráty
 • 2612000000 80 (2/0) : Uránové alebo tóriové rudy a koncentráty
 • 2613000000 80 (2/0) : Molybdénové rudy a koncentráty
 • 2614000000 80: Titánové rudy a koncentráty
 • 2615000000 80 (2/0) : Nióbové, tantalové, vanádové alebo zirkóniové rudy a koncentráty
 • 2616000000 80 (2/0) : Rudy drahých kovov a koncentráty
 • 2617000000 80 (2/0) : Ostatné rudy a koncentráty
 • 2618000000 80: Granulovaná troska (troskový piesok) z výroby železa alebo ocele
 • 2619000000 80 (2/0) : Trosky, škváry (iné ako granulovaná troska), okuje a ostatný odpad z výroby železa alebo ocele
 • 2620000000 80 (12/0) : Trosky, popoly a zvyšky (iné ako z výroby železa alebo ocele) obsahujúce kovy, arzén alebo ich zlúčeniny
 • 2621000000 80 (2/0) : Ostatné trosky a popoly, vrátane popolov z morských rias (kelp); popoly a zvyšky zo spaľovania komunálneho odpadu