SKLO A SKLENENÝ TOVAR.

 • 7001000000 80 (4/0) : Sklenené črepy a ostatný odpad a úlomky zo skla; masívne sklo v kusoch
 • 7002000000 80 (6/0) : Sklo v guľôčkach (okrem mikroguľôčok položky 7018), tyčiach alebo rúrach, nespracované
 • 7003000000 80 (5/0) : Liate sklo a valcované sklo, tabuľové alebo v profiloch, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované
 • 7004000000 80 (2/0) : Ťahané sklo a fúkané sklo, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované
 • 7005000000 80 (5/0) : Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované
 • 7006000000 80 (2/0) : Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nezarámované ani nevybavené ostatnými materiálmi
 • 7007000000 80 (6/0) : Bezpečnostné sklo, pozostávajúce z tvrdeného alebo vrstveného skla
 • 7008000000 80 (4/0) : Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ
 • 7009000000 80 (4/0) : Sklenené zrkadlá, tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok
 • 7010000000 80 (3/0) : Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné nádoby, zo skla, druhu používaného na prepravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na zaváranie; zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla
 • 7011000000 80 (3/0) : Sklenené plášte (vrátane baniek a trubíc), otvorené, a ich sklenené časti, bez vybavenia, na žiarovky, obrazovky alebo podobne
 • 7013000000 80 (14/0) : Sklenený tovar druhu používaného ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako sklo položky 7010 alebo 7018)
 • 7014000000 80 (2/0) : Signálne sklo a optické prvky zo skla (iné ako výrobky položky 7015), opticky neopracované
 • 7015000000 80 (2/0) : Hodinové alebo hodinkové sklá a podobné sklá, sklá do korekčných alebo nekorekčných okuliarov, vypuklé, ohýbané, duté alebo podobné, opticky neopracované; duté sklenené gule a ich segmenty, na výrobu takýchto skiel
 • 7016000000 80 (2/0) : Dlažbové kocky, dosky, tehly, dlaždice, obkladačky a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla, tiež s drôtenou vložkou, druhu používaného na stavebné alebo konštrukčné účely; sklenené kocky a ostatný drobný sklenený tovar, tiež na podložke, na mozaiky alebo podobné ozdobné účely; okenné tabuľky vsadené do olova a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách alebo podobných tvaroch
 • 7017000000 80 (3/0) : Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo kalibrovaný
 • 7018000000 80 (3/0) : Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov alebo polodrahokamov a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z nich, iné ako bižutéria; sklenené oči, iné ako protetické výrobky; sošky a ostatné ozdobné predmety zo skla tvarovaného na kahane, iné ako bižutéria; sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm
 • 7019000000 80 (14/0) : Sklenené vlákna (vrátane sklenenej vlny) a výrobky z nich (napríklad priadza, tkaniny)
 • 7020000000 80 (8/0) : Ostatné predmety zo skla