MLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK.

  • 1101000000 80 (4/0) : Múka z pšenice alebo zo súraže
  • 1102000000 80 (2/0) : Múky z obilnín iných ako z pšenice alebo zo súraže
  • 1103000000 80 (5/0) : Krúpy, krupica a pelety z obilnín
  • 1104000000 80 (8/0) : Obilné zrná inak spracované (napríklad ošúpané, drvené na valcoch, vločkované, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky|1006; obilné klíčky, celé, drvené na valcoch, vločkované alebo mleté
  • 1105000000 80 (2/0) : Múka, krupica, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov
  • 1106000000 80 (3/0) : Múka, krupica a prášok zo sušených strukovín položky|0713, zo sága alebo koreňov alebo hľúz položky|0714|alebo produktov 8. kapitoly
  • 1107000000 80 (2/0) : Slad, tiež pražený
  • 1108000000 80 (7/0) : Škroby; inulín
  • 1109000000 80: Pšeničný lepok, tiež sušený