Ostatné / Statické meniče / Elektrické transformátory, statické meniče (napríklad usmerňovače) a induktory.

Čeština 24 Deutsch 73 Ελληνικά 1 English 2 Español 1 Suomi 2 Français 24 Nederlands 19 Polski 24 Română 1 Svenska 3

  • - - - - - 8504409010 80: Na použitie v civilných lietadlách
  • - - - - - 8504409015 80: Polovodičový výkonový modul (tzv. Smart Power Module) na premenu jednofázového striedavého vstupného napätia na dvoj alebo trojfázové striedavé napätie používaný na napájanie viacfázových striedavých elektrických pohonov s variabilným nastavením rýchlosti, v kryte vybavenom jedným alebo viacerými integrovanými obvodmi, bipolárnymi tranzistormi s izolovaným hradlom (IGBTs), diódami a termistormi, s výstupným napätím 600 VAC alebo 650 VAC a menovitým prúdom 4 A alebo viac, ale najviac 30 A
  • - - - - - 8504409025 80 (0/2) : Menič (konvertor) jednosmerného prúdu - bez krytu alebo - s krytom so spojovacími kolíkmi, prípojnými miestami, skrutkovými konektormi, nechránenými linkovými prípojkami, spojovacími prvkami, ktoré umožňujú montáž na dosku tlačených obvodov spájkovaním alebo akoukoľvek inou technológiou, resp. s inými drôtenými prepojeniami, ktoré si vyžadujú ďalšie spracovanie
  • - - - - - 8504409030 80: Statický menič obsahujúci vypínač s bipolárnymi tranzistormi s izolovaným hradlom (IGBTs), umiestnené v kryte, na použitie pri výrobe mikrovlnných rúr podpoložky 8516 50 00
  • - - - - - 8504409040 80: Polovodičové výkonové moduly, ktoré zahŕňajú: - výkonové tranzistory, - integrované obvody, - tiež obsahujúce diódy a s termistormi alebo bez nich, - s prevádzkovým napätím najviac 600V, - nie viac ako tri elektrické výstupy, z ktorých každý obsahuje výkonový spínač (tranzistor typu MOSFET (tranzistor riadený poľom so štruktúrou kov-oxid-polovodič) alebo IGBT (bipolárny tranzistor s izolovaným hradlom)) a - vnútorné mechanizmy a efektívnou hodnotou prúdu najviac 15,7A
  • - - - - - 8504409050 80: Hnacia jednotka priemyselných robotov s: - jedným alebo šiestimi výstupmi trojfázového motora s maximálnym prúdom 3 x 32 A, - hlavným príkonom aspoň 220 V striedavého prúdu, ale najviac 480 V striedavého prúdu, alebo aspoň 280 V jednosmerného prúdu, ale najviac 800 V jednosmerného prúdu - logickým príkonom 24 V jednosmerného prúdu, - komunikačným rozhraním EtherCat, - a rozmermi aspoň 150 x 140 x 120 mm, ale najviac 335 x 430 x 179 mm
  • - - - - - 8504409060 80: Polovodičový výkonový modul tvarovaný transferom, ktorý tvoria: - výkonové tranzistory, - integrované obvody, - tiež obsahujúci diódy a s termistormi alebo bez nich, - usporiadanie okruhu, - obsahujúci buď platformu s priamym ovládaním s prevádzkovým napätím vyšším než 600 V, - alebo obsahujúci platformu s priamym ovládaním s prevádzkovým napätím nepresahujúcim 600 V a RMS prúdom vyšším než 15,7 A, - alebo obsahujúci jeden alebo viacero modulov na korekciu účinníka
  • - - - - - 8504409070 80: Modul na prevod striedavého prúdu na  jednosmerný a jednosmerného prúdu na jednosmerný: - s menovitým výkonom nepresahujúcim 100 W - so vstupným napätím 80 V alebo viac, ale nie viac ako 305 V - s certifikovanou vstupnou frekvenciou 47 Hz alebo viac, ale nie viac ako 440 Hz - s jedným alebo viacerými výstupmi konštatného napätia - s prevádzkovou teplotou v rozmedzí -40 °C alebo viac, ale nie viac ako +85 °C, - so sponami pre montáž na dosku tlačených obvodov
  • - - - - - 8504409080 80: Menič elektrickej energie obsahujúci: - menič jednosmerného prúdu na jednosmerný prúd, - nabíjač s výkonom najviac 7 kW, - spínacie funkcie, na použitie pri výrobe elektrických vozidiel
  • - - - - - 8504409090 80 (0/2) : Ostatné

Napájacia doska tzv. zdrojový modul je súčasťou…

dosky s plošnými spojmi; statické meniče; meniče jednosmerného…

Napájacia doska tzv. zdrojový modul je súčasťou frekvenčného meniča rozvíjačky (menič rozvíjačky je zariadenie na plynulú zmenu otáčok motora, ktorý poháňa rozvíjačku zvitkov plechov).

Zdrojový modul obsahuje aktívne elektronické prvky (tranzistory, tyristory, polovodičové diódy, luminiscenčné diódy, optočleny) a pasívne elektronické prvky (rezistory, kondenzátory, transformátorček, svorkovnice, poistky, konektory).

Zdrojový modul je samostatný celok, nemá žiadne iné samostatne fungujúce časti. Hlavnou funkciou modulu je výroba z jednosmerného napätia 650 V napätie jednosmerné + 7 V, +/- 15 V a + 27 V.

Tieto napätia sú distribuované kabelážou do ďalších modulov meniča rozvíjačky. Modul cez konektor komunikuje s ostatnými modulmi meniča formou digitálnych vstupov a výstupov, prostredníctvom ktorých sleduje parametre ako napájacie napätie, chod chladiaceho ventilátora a taktiež aj napäťovú symetriu.

Napájacia doska neobsahuje žiadnu vyhodnocovaciu jednotku, všetky zmeny parametrov sú iba indikované LED diódami.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DOSKY S PLOŠNÝMI SPOJMI STATICKÉ MENIČE MENIČE JEDNOSMERNÉHO PRÚDU NAPÁJACIE ZDROJE