Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % týchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m$2.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • - 5514110000 10: Nebielené alebo bielené
 • - - 5514110000 80: Z polyesterových strižných vlákien, v plátnovej väzbe
 • - - 5514120000 80: Z polyesterových strižných vlákien, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížového kepra
 • - - 5514190000 80 (2/0) : Ostatné tkaniny
 • - 5514210000 10: Farbené
 • - - 5514210000 80: Z polyesterových strižných vlákien, v plátnovej väzbe
 • - - 5514220000 80: Z polyesterových strižných vlákien, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížového kepra
 • - - 5514230000 80: Ostatné tkaniny z polyesterových strižných vlákien
 • - - 5514290000 80: Ostatné tkaniny
 • - 5514300000 80 (4/0) : Z rôznofarebných priadzí
 • - 5514410000 10: Potlačené
 • - - 5514410000 80: Z polyesterových strižných vlákien, v plátnovej väzbe
 • - - 5514420000 80: Z polyesterových strižných vlákien, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper, vrátane väzby krížového kepra
 • - - 5514430000 80: Ostatné tkaniny z polyesterových strižných vlákien
 • - - 5514490000 80: Ostatné tkaniny