ČERPADLÁ.

ПОМПИ 3 ČERPADLA 150 PUMPER 5 PUMPE 1050 ΑΝΤΛΙΕΣ 1 PUMPS 162 BOMBA 17 PUMBAD 1 PUMPPU 7 POMPE 290 SZIVATTYÚK 13 POMPE 25 POMPEN 125 POMPY 58 BOMBA 2 POMPE 17 ČRPALKE 6 PUMP 32

Tandemové čerpadlo pozostávajúce z kombinácie…

z plastu; z kovu; na motorové vozidlá; čerpadlá; vákuové čerpadlá

Tandemové čerpadlo pozostávajúce z kombinácie olejovej a vákuovej pumpy. Olejové čerpadlo odvádza olej z olejového filtra a privádza ho do motora pre jeho mazanie a chladenie.

Vákuové čerpadlo generuje vákuum na pevádzku brzdových zariadení. Výtlak olejovej pumpy je 21.6 cc/rev (+-2 cc/rev) a jej pracovný tlak je 1.5 baru pri 1000 otáčkach za minútu.

Výtlak vákuovej pumpy 120 cc/rev (+-12 cc/rev) a jej výkon je-666 mbaru za 6 sekúnd pri 750 otáčkach za minútu.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU Z KOVU NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ ČERPADLÁ VÁKUOVÉ ČERPADLÁ

Vodné obehové čerpadlo na cirkuláciu vykurovacej…

elektrický; elektrické motory; čerpadlá; odstredivé čerpadlá;…

Vodné obehové čerpadlo na cirkuláciu vykurovacej vody v kondenzačných kotloch. Čerpadlo pozostáva z elektromotora (nie je použiteľný bez pridanej riadiacej elektroniky) a poháňanej vodnej turbíny.

Ďalšie diely ako vzduchový poistný ventil, plastové kryty a riadiaca elektronika sú vyrábané a zmontované s čerpadlom.

Ide o odstredivé čerpadlo pre vykurovacie systémy a dodávku teplej vody.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ELEKTRICKÝ ELEKTRICKÉ MOTORY ČERPADLÁ ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ NA VYKUROVANIE

Axiálne piestové čerpadlo, ktoré nasáva a…

piestové čerpadlá; čerpadlá

Axiálne piestové čerpadlo, ktoré nasáva a dopravuje hydraulický olej v automobilových domiešavačoch betónu a slúži na pohon hydraulických komponentov.

Nie je vybavené ani určené na vybavenie meracím zariadením. Hlavné časti čerpadla sú nasledovné: hnací hriadeľ, ventily, piesty, plniace čerpadlo, telo piestového čerpadla.

Výtlak tekutiny zabezpečujú piesty v tele piestového čerpadla, ktoré vykonávajú kmitavý pohyb.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: PIESTOVÉ ČERPADLÁ ČERPADLÁ

Ostrekovač čelného skla určený pre rôzne…

na motorové vozidlá; čerpadlá; striekacie zariadenia; elektrickým…na motorové vozidlá; čerpadlá; striekacie zariadenia; elektrickým…na motorové vozidlá; čerpadlá; striekacie zariadenia; elektrickým…

Ostrekovač čelného skla určený pre rôzne automobily. Je tvorený nádržkou ostrekovacej kvapaliny spolu s namontovaným čerpadlom.

Čerpadlo je poháňané elektromotorom s napätím 24 V. Čerpadlo a elektromotor tvoria spolu jeden kompaktný celok.

Výrobok sa predkladá s ďalšími komponentmi, ktoré sú pribalené spolu s ostrekovačom. Ide o spojovacie prvky (skrutky, matice, podložky), elektrické vodiče na napájanie elektromotoru, ostrekovacie dýzy, plastová hadička prívodu ostrekovacej kvapaliny z čerpadla do dýz ostrekovača, upevňovacia konzola, elektrický vypínač ovládania ostrekovača.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ ČERPADLÁ STRIEKACIE ZARIADENIA ELEKTRICKÝM MOTOROM