AKO PANELY.

КАТО ПАНЕЛИ 1 JAKO PANELY 29 ALS PLATTE 21 ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ-ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ 4 AS PANELS 41 EN PANELES 5 EN PANNEAUX 23 PANEL FORMÁJÁBAN 4 IN PANNELLI 3 IN PANELEN 85 JAKO PANELE 78 CA PANOURI 5 V OBLIKI PLOŠČ 13 I FORM AV PANELER 2

Tovar predstavuje oceľový zdvojený podlažný…

z ocele; zo základných kovov; ako platne; konštrukcie; ako panelyz ocele; zo základných kovov; ako platne; konštrukcie; ako panely

Tovar predstavuje oceľový zdvojený podlažný systém, ktorý sa ukladá na zmontovanú pomocnú konštrukciu nad pevnou podlahou v interiéri.

Tovar slúži na vyvýšenie podlahy pre umiestnenie rozvodov, potrubí, vzduchotechnických zariadení pod podlahu.

Tovar sa dodáva v rozloženom stave. Oceľový zdvojený podlažný systém pozostáva z komponentov dlaždice/panelu, kovových podpier, kovových podstavcov a montážnych prvkov.

Dlaždica má rozmer 600 x 600 x 35 mm a pozostáva hornej časti z oceľovej dosky, v ktorej rohoch sú otvory a spodnej časti z oceľové plechu s preliačeniami.

Vrchná a spodná časť sú spájané bodovým zváraním, povrch je ošetrený epoxidovým práškom. Dlaždica je vo vnútri vyplnená penovým cementom.

V rohoch sú montážne otvory, ktorými sa podlahová dlaždica priskrutkuje k pomocnej konštrukcií.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z OCELE ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV AKO PLATNE KONŠTRUKCIE AKO PANELY

Tovar sú bloky lepeného dreva, ktoré majú…

z dreva; výrobky z dreva; ihličnaté drevo; borovica; drevo; ako…

Tovar sú bloky lepeného dreva, ktoré majú dĺžku 1550 mm, šírku 1020 mm, hrúbku 9 mm. Tovar je z oboch strán brúsený, bez dyhy na povrchu a obsahuje určité drobné vady (hrče a pod.).

Tovar je určený na výrobu stavebných produktov. Tovar je vyrobený z latiek s rozmermi 50 x 9 mm pričom dĺžky sú rôzne.

Tieto latky sa na sucho uložia za sebou na dĺžku 1540 mm, následne sa na bočnú stranu nanesie lepidlo a plochami s naneseným lepdlom sa naskladajú vedľa seba do šírky 1020 mm.

Takto uložené kusy sa zlisujú na to určenom stroji. Na výrobu sa používa borovicové rezivo (Pinus elliottii).

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z DREVA VÝROBKY Z DREVA IHLIČNATÉ DREVO BOROVICA DREVO AKO PANELY POVRCHOVO OPRACOVANÝ

Tovar je lepený drevený panel, ktorý ma šírku…

z dreva; na nábytok; používaný; výrobky z dreva; ihličnaté drevo;…

Tovar je lepený drevený panel, ktorý ma šírku od 65 - 450 mm, dĺžkou 450 – 2025 mm, hrúbkou 7,3; 14,3; 18,3; 22,3 mm.

Tovar je dodávaný kalibrovaný (brúsený) na hrúbku s požadovanou toleranciou. Tovar sa používa na výrobu dreveného nábytku.

Tovar je vyrobený z masívneho dreva druhu Borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré je pozdĺžne rozrezané na lamely, ktorých šírka je 46 mm.

Lamely môžu byť vyrobené z jedného kusa dreva alebo nadpájané z kratších častí (min. 150 mm na dĺžku) mini cinkovým ozubom.

Lamely sa narežú na požadovanú dĺžku a lepia sa k sebe hranami na potrebnú šírku panela.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z DREVA NA NÁBYTOK POUŽÍVANÝ VÝROBKY Z DREVA IHLIČNATÉ DREVO BOROVICA DREVO AKO PANELY POVRCHOVO OPRACOVANÝ