AKO PRÁŠOK.

КАТО ПРАХ 91 JAKO PRÁŠEK 577 I PULVERFORM 110 ALS PULVER 2596 ΣΕ ΣΚΟΝΗ 81 AS POWDER 1059 EN MATERIAL PULVERIZADO 3 JAUHEENA 130 EN POUDRE 1597 U PRAHU 16 POR FORMÁBAN 48 IN POLVERE 116 MILTELIŲ PAVIDALO 14 KĀ PULVERIS 71 ALS POEDER 1340 JAKO PROSZEK 361 EM PO 27 CA PUDRĂ 27 V PRAHU 106 I PULVERFORM 306

Cholín bitatrát s vysokou čistotou a obsahom…

Cholín bitatrát s vysokou čistotou a obsahom malého množstva pridaného oxidu kremičitého. Aminoalkohol obsahujúci hydroxylové funkčné skupiny a dusíkatú funkčnú skupinu, s chemickým vzorcom C9H19NO7 a číslom CAS 87-67-2.

Používa sa na výrobu doplnkov výživy vo forme kapsúl. Tovar je vo forme hygroskopického vo vode rozpustného bieleho prášku.

Obsah balenia je 12 kg prášku v priesvitnom vreci.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: UHLÍK AKO PRÁŠOK BIELY ORGANICKÉ ZLÚČENINY OXID KREMIČITÝ DUSÍK

Derivát vitamínu B6 (pyridoxine hydrochlorid)…

Derivát vitamínu B6 (pyridoxine hydrochlorid) s vysokou čistotou. Organická zlúčenina obsahujúca v štruktúre heterocyklus s jedným atómom dusíka a hydroxylové skupiny, s chemickým vzorcom C8H11NO3.HCl a klasifikovaná číslom CAS 58-56-0.

Má špecifický fyziologický účinok v živočíšnom a ľudskom organizme, je to esenciálna látka. Používa sa na výrobu výživových doplnkov.

Tovar je vo forme jemného smotanovo-bieleho prášku rozpustného vo vode. Obsah balenia je 1 kg prášku v priesvitnom vreci.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: AKO PRÁŠOK BIELY ORGANICKÉ ZLÚČENINY VITAMÍN B6 DERIVÁTY DUSÍK

Aminokyselina L-tryptofán s vysokou čistotou.…

Aminokyselina L-tryptofán s vysokou čistotou. Organická zlúčenina obsahujúca v štruktúre heterocyklus s jedným heterocyklickým dusíkom, karboxylovú skupinu a aminoskupinu.

Je to derivát indolu s chemickým vzorcom C11H12N2O2 a klasifikovaný číslom CAS 73-22-3, esenciálna aminokyselina so špecifickým významom v živočíšnom a ľudskom organizme.

Používa sa na výrobu výživových doplnkov. Tovar je vo forme jemného smotanovo-bieleho prášku. Obsah balenia je 5 kg prášku v priesvitnom vreci.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: AKO PRÁŠOK BIELY ORGANICKÉ ZLÚČENINY DUSÍK

Chrómpikolinát s vysokou čistotou. Organo-anorganická…

Chrómpikolinát s vysokou čistotou. Organo-anorganická komplexná zlúčenina obsahujúca heteroatómy (dusík), s chemickým vzorcom Cr(C6H4NO2)3 a klasifikovaná číslom CAS 14639-25-9.

Používa sa na výrobu výživových doplnkov. Tovar je vo forme červeno-purpurového trblietavého vo vode nerozpustného prášku.

Obsah balenia je 750 g prášku v priesvitnom vreci, ktoré je uložené v kartónovej krabici.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: AKO PRÁŠOK ORGANICKÉ ZLÚČENINY ČERVENÝ CHRÓM HETEROCYKLICKÉ ZLÚČENINY DUSÍK