CHEMICKÉ VÝROBKY.

Gélové podložky sú zmesou akrylovej živice,…

Gélové podložky sú zmesou akrylovej živice, viacmocného alkoholu, elektrolytickej soli, aditív (stabilizátory a pod.), deionizovanej vody.

Tovar je určený pre správnu aplikáciu elektród na kožu podbruška, prípadne inej zvolenej oblasti.

Tovar je doplnkovým produktom k zariadeniu LIVIA (ZINZ – SK250222713/17/171), ktoré určené na zmiernenie menštruačných bolestí.

Tovar je priesvitný, cca 1 mm hrubá gélová vrstva s obojstrannou priľnavosťou, ktorý sa umiestňuje na súpravu elektród a umožní aplikáciu elektródy na kožu.

Tovar zlepšuje prenos elektrických signálov z elektródy do cieľovej oblasti. Po ukončení používania sa vďaka podložkám dajú elektródy odlepiť a opakovane použiť.

Gélové podložky sú zložené z nasledujúcich materiálov: Akrylová živica 15 – 25 % Viacmocný alkohol 40 – 60 % Elektrolytické soli Aditíva (stabilizátory a pod.) < 0,5 % Deionizovaná voda 20 – 40 %.

Tovar je dodávaný v balení na predaj v malom, uložený medzi priehľadnými kruhovými krytmi z PET.

Balenie obsahuje 6 párov gélových podložiek. Tovar sa bude predávať v spolupráci s gynekologickými ambulanciami, pomocou predaja cez internet a v lekárňach.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: VODA SPOJIVO ZMESI AKRYL CHEMICKÉ VÝROBKY ŽIVICE ALKOHOLY

Spájacie činidlo napomáhajúce vytvárať väzby…

Spájacie činidlo napomáhajúce vytvárať väzby medzi kaučukom a silikou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: AKO PRÁŠOK ZMESI CHEMICKÉ PRÍPRAVKY CHEMICKÉ VÝROBKY

Pripravené aditívum do minerálneho oleja…

Pripravené aditívum do minerálneho oleja vo forme kvapaliny s charakteristickým uhľovodíkovým zápachom, obsahuje zmes éteralkoholu, monoacylglycerolov, fenolalkoholu, solventnej nafty a alkylbenzénov.

Používa sa ako aditívum do dieselového paliva pre aplikácie dieselových motorov cestných a pretekárskych terénnych vozidiel.

Prídavok aditíva zvyšuje cetánové číslo, výkon motora a dojazd, čistí a predchádza vzniku usadenín v spaľovacom systéme, poskytuje ochranu pri použití biopaliva, nahrádza stratu mazadla, redukuje splodiny.

Dodáva sa v balení na predaj v malom, plastová fľaša s uzáverom označená po obvode etiketou s informáciami o výrobku, obsah balenia 473 ml (16 oz).

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM DIESELOVÉ MOTORY AKO TEKUTINA ZMESI PRIPRAVENÝ PRÍSADY CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ CHEMICKÉ VÝROBKY

Pripravené aditívum do minerálneho oleja…

Pripravené aditívum do minerálneho oleja vo forme kvapaliny s charakteristickým uhľovodíkovým zápachom, obsahuje zmes alifatických a aromatických uhľovodíkov C2 až C20, ktoré majú pôvod v benzínovej frakcii ropného oleja s prídavkom toluénu, éteralkoholu a zmesi monoacylglycerolov.

Ropný olej nie je základnou zložkou prípravku s ohľadom na účel použitia. Používa sa ako aditívum do motorového benzínu pre aplikácie v štvortaktných a dvojtaktných zážihových motoroch.

Prídavok aditíva zlepšuje spaľovanie a odparovanie paliva, zvyšuje výkon motora, čistí palivový systém, redukuje klepanie motora a potrebu tankovať vysokooktánový benzín.

Balenie na predaj v malom, plastová fľaša s uzáverom označená po obvode farebnou etiketou s informáciami o výrobku.

Objem obsahu 59 ml alebo 473 ml. Jedno balenie (473 ml) ošetrí 68 litrov paliva.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM AKO TEKUTINA BENZÍNOVÝM MOTOROM ZMESI PRIPRAVENÝ CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ CHEMICKÉ VÝROBKY

Pripravené aditívum do minerálneho oleja…

Pripravené aditívum do minerálneho oleja vo forme kvapaliny s charakteristickým benzínovým zápachom, oranžovej farby, obsahuje zmes éteralkoholu, ľahkého alkylátového benzínu a polykarboxylovej kyseliny.

Používa sa ako aditívum do motorového benzínu pre aplikácie v štvortaktných a dvojtaktných benzínových motoroch.

Prídavok aditíva čistí palivový systém motora, obnovuje výkon motora, zvyšuje dojazd paliva na nádrž, eliminuje emisie, redukuje klepanie motora a potrebu tankovať vysokooktánový benzín.

Balenie na predaj v malom, plastová fľaša s uzáverom označená po obvode farebnou etiketou s informáciami o výrobku.

Objem obsahu 59 ml alebo 473 ml. Jedno balenie (473 ml) ošetrí 76 litrov paliva.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM AKO TEKUTINA ZMESI PRIPRAVENÝ CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ CHEMICKÉ VÝROBKY

Pripravené aditívum do minerálneho oleja…

Pripravené aditívum do minerálneho oleja vo forme kvapaliny s charakteristickým ropným zápachom, obsahuje zmes organických látok (éteralkohol, zmes monoacylglycerolov, fenolalkohol) a solventnej nafty (ropnej) ľahkej aromatickej.

Používa sa ako aditívum do paliva s prídavkom etanolu pre aplikácie v štvortaktných a dvojtaktných benzínových zážihových motoroch.

Prídavok aditíva eliminuje problémy v palivovom systéme vznikajúce pridaním etanolu do paliva, znižuje teplo, predlžuje životnosť motora, stabilizuje palivo a zamedzuje opravám motora.

Balenie na predaj v malom, plastová fľaša s uzáverom označená po obvode farebnou etiketou s informáciami o výrobku.

Objem obsahu 237 ml alebo 473 ml. Jedno balenie (237 ml) ošetrí 303 litrov paliva.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM AKO TEKUTINA ZMESI PRIPRAVENÝ PRÍSADY CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ CHEMICKÉ VÝROBKY MOTOROM

Pripravené aditívum do paliva vo forme čírej…

Pripravené aditívum do paliva vo forme čírej kvapaliny, obsahuje zmes propylénglykolu a frakcie ropného destilátu.

Používa sa ako mazacia prísada do paliva, ako ochranné aditívum pre motory poháňané metanolom alebo etanolom, chráni časti palivového systému motora.

Balenie: plastová fľaša s záverom označená po obvode farebnou etiketou s informáciami o výrobku, objem obsahu 473 ml.

Jedno balenie ošetrí 132 až 208 litrov paliva.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM AKO TEKUTINA ZMESI PRIPRAVENÝ PRÍSADY CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ CHEMICKÉ VÝROBKY MOTOROM PROPYLÉNGLYKOLY

Pripravené aditívum do minerálneho oleja…

Pripravené aditívum do minerálneho oleja vo forme kvapaliny s charakteristickým uhľovodíkovým zápachom, obsahuje zmes alifatických a aromatických uhľovodíkov, zložky zvyšujúce oktánové číslo a antidetonačné zložky.

Zmes uhľovodíkov nie je základnou zložkou prípravku s ohľadom na účel použitia. Používa sa ako aditívum do benzínového paliva pre aplikácie benzínových motorov pretekárskych terénnych vozidiel.

Prídavok aditíva zvyšuje oktánové číslo o 8 bodov, zvyšuje výkon motora, eliminuje klopanie a nárazy, čistí a predchádza vzniku usadenín v spaľovacom systéme.

Balenie: kovová fľaša s plastovým uzáverom po obvode s farebnou etiketou s informáciami o výrobku, objem obsahu 946 ml.

Jedno balenie ošetrí 38 l benzínového paliva.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI PRIPRAVENÝ CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ ROPNÉ OLEJE CHEMICKÉ VÝROBKY MINERÁLNE OLEJE

Pripravené aditívum do minerálneho oleja…

Pripravené aditívum do minerálneho oleja vo forme kvapaliny s charakteristickým uhľovodíkovým zápachom, obsahuje zmes plynového oleja, alkylnitrátu a polyéteru.

Plynový olej nie je základnou zložkou prípravku s ohľadom na účel použitia. Používa sa ako aditívum do dieselové paliva pre aplikácie dieselových motorov pretekárskych terénnych vozidiel.

Prídavok aditíva zvyšuje cetánové číslo o 10 bodov, zvyšuje výkon motora a mazavosť paliva, zlepšuje spaľovanie, znižuje emisie, znižuje spotrebu paliva, čistí a predchádza vzniku usadenín v spaľovacom systéme.

Balenie: kovová fľaša s plastovým uzáverom označená po obvode farebnou etiketou s informáciami o výrobku, objem obsahu 946 ml.

Jedno balenie ošetrí 38 l dieselového paliva.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI PRIPRAVENÝ PRÍSADY CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ ROPNÉ OLEJE CHEMICKÉ VÝROBKY MINERÁLNE OLEJE

Zmes triizopropanolamínu (TIPA) a jeho homológov…

Zmes triizopropanolamínu (TIPA) a jeho homológov vo vodnom roztoku. Tovar obsahuje aj TIPA éterické deriváty.

Používa sa ako medziprodukt v priemysle, ako prísada do betónu a cementu, do kvapalín pre obrábanie kovov, do náterov a lepidiel, ako pomocný prípravok pre spracovanie papiera, textilu a kože.

Tovar je vo forme viskóznej bezfarebnej čírej kvapaliny bez cudzích častíc s výrazným amoniakálnym zápachom.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KYSLÍK UHLÍK ORGANICKÉ ZLÚČENINY CHEMICKÉ VÝROBKY DUSÍK