CHEMICKÉ VÝROBKY.

ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 3 CHEMICKÉ VÝROBKY 54 KEMISKE PRODUKTER 8 CHEMISCHE ERZEUGNISSE 460 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΑ 11 CHEMICAL PRODUCTS 576 PRODUCTOS QUIMICOS 3 KEEMATÖÖSTUSE TOOTED 2 KEMIALLISET TUOTTEET 5 PRODUITS CHIMIQUES 124 VEGYIPARI TERMÉKEK 33 PRODOTTI CHIMICI 59 CHEMISCHE PRODUCTEN 95 PRODUKTY CHEMICZNE 9 PRODUTO QUIMICO 2 KEMIČNI PROIZVODI 24 KEMISKA PRODUKTER 9

Gélové podložky sú zmesou akrylovej živice,…

Gélové podložky sú zmesou akrylovej živice, viacmocného alkoholu, elektrolytickej soli, aditív (stabilizátory a pod.), deionizovanej vody.

Tovar je určený pre správnu aplikáciu elektród na kožu podbruška, prípadne inej zvolenej oblasti.

Tovar je doplnkovým produktom k zariadeniu LIVIA (ZINZ – SK250222713/17/171), ktoré určené na zmiernenie menštruačných bolestí.

Tovar je priesvitný, cca 1 mm hrubá gélová vrstva s obojstrannou priľnavosťou, ktorý sa umiestňuje na súpravu elektród a umožní aplikáciu elektródy na kožu.

Tovar zlepšuje prenos elektrických signálov z elektródy do cieľovej oblasti. Po ukončení používania sa vďaka podložkám dajú elektródy odlepiť a opakovane použiť.

Gélové podložky sú zložené z nasledujúcich materiálov: Akrylová živica 15 – 25 % Viacmocný alkohol 40 – 60 % Elektrolytické soli Aditíva (stabilizátory a pod.) < 0,5 % Deionizovaná voda 20 – 40 %.

Tovar je dodávaný v balení na predaj v malom, uložený medzi priehľadnými kruhovými krytmi z PET.

Balenie obsahuje 6 párov gélových podložiek. Tovar sa bude predávať v spolupráci s gynekologickými ambulanciami, pomocou predaja cez internet a v lekárňach.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: VODA SPOJIVO ZMESI AKRYL CHEMICKÉ VÝROBKY ŽIVICE ALKOHOLY

Spájacie činidlo napomáhajúce vytvárať väzby…

Spájacie činidlo napomáhajúce vytvárať väzby medzi kaučukom a silikou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: AKO PRÁŠOK ZMESI CHEMICKÉ PRÍPRAVKY CHEMICKÉ VÝROBKY

Pripravené aditívum do minerálneho oleja…

Pripravené aditívum do minerálneho oleja vo forme kvapaliny s charakteristickým uhľovodíkovým zápachom, obsahuje zmes éteralkoholu, monoacylglycerolov, fenolalkoholu, solventnej nafty a alkylbenzénov.

Používa sa ako aditívum do dieselového paliva pre aplikácie dieselových motorov cestných a pretekárskych terénnych vozidiel.

Prídavok aditíva zvyšuje cetánové číslo, výkon motora a dojazd, čistí a predchádza vzniku usadenín v spaľovacom systéme, poskytuje ochranu pri použití biopaliva, nahrádza stratu mazadla, redukuje splodiny.

Dodáva sa v balení na predaj v malom, plastová fľaša s uzáverom označená po obvode etiketou s informáciami o výrobku, obsah balenia 473 ml (16 oz).

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM DIESELOVÉ MOTORY AKO TEKUTINA ZMESI PRIPRAVENÝ PRÍSADY CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ CHEMICKÉ VÝROBKY

Pripravené aditívum do minerálneho oleja…

Pripravené aditívum do minerálneho oleja vo forme kvapaliny s charakteristickým uhľovodíkovým zápachom, obsahuje zmes alifatických a aromatických uhľovodíkov C2 až C20, ktoré majú pôvod v benzínovej frakcii ropného oleja s prídavkom toluénu, éteralkoholu a zmesi monoacylglycerolov.

Ropný olej nie je základnou zložkou prípravku s ohľadom na účel použitia. Používa sa ako aditívum do motorového benzínu pre aplikácie v štvortaktných a dvojtaktných zážihových motoroch.

Prídavok aditíva zlepšuje spaľovanie a odparovanie paliva, zvyšuje výkon motora, čistí palivový systém, redukuje klepanie motora a potrebu tankovať vysokooktánový benzín.

Balenie na predaj v malom, plastová fľaša s uzáverom označená po obvode farebnou etiketou s informáciami o výrobku.

Objem obsahu 59 ml alebo 473 ml. Jedno balenie (473 ml) ošetrí 68 litrov paliva.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM AKO TEKUTINA BENZÍNOVÝM MOTOROM ZMESI PRIPRAVENÝ CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ CHEMICKÉ VÝROBKY