CHEMICKÉ VÝROBKY #7.

ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 3 CHEMICKÉ VÝROBKY 61 KEMISKE PRODUKTER 9 CHEMISCHE ERZEUGNISSE 480 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΑ 11 CHEMICAL PRODUCTS 681 PRODUCTOS QUIMICOS 5 KEEMATÖÖSTUSE TOOTED 2 KEMIALLISET TUOTTEET 5 PRODUITS CHIMIQUES 145 VEGYIPARI TERMÉKEK 40 PRODOTTI CHIMICI 65 CHEMISCHE PRODUCTEN 178 PRODUKTY CHEMICZNE 9 PRODUTO QUIMICO 3 KEMIČNI PROIZVODI 24 KEMISKA PRODUKTER 11

Pripravená nemrznúca zmes do ostrekovačov…

Pripravená nemrznúca zmes do ostrekovačov skiel motorových vozidiel. Kvapalný prípravok je zmesou denaturovaného etylalkoholu, monoetylénglykolu, povrchovo aktívnej látky a vody.

Prípravok je bezfarebná, číra kvapalina s alkoholovou vôňou. Prípravok je určený na použitie ako kvapalina do ostrekovačov skiel motorových vozidiel s teplotou mrazuvzdornosti do – 80 ºC s funkciou čistiaceho prípravku a prípravku na odmrazovanie.

Môže sa používať priamo alebo nariedený s vodou podľa návodu.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI LIEH NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE POVRCHOVO AKTÍVNE VÝROBKY NA ČISTENIE CHEMICKÉ VÝROBKY DENATUROVANÝ NEMRZNÚCE PRÍPRAVKY

Stredný olej na báze n-alkánov frakcie C10…

Stredný olej na báze n-alkánov frakcie C10 až C13, s prídavkom zušľachťujúcich prísad (protipenivostná prísada, farbivo, antioxidant) vo veľmi malých množstvách.

Ide o číru kvapalnú zmes tyrkysovej farby s typickým zápachom po uhľovodíkoch, bez obsahu vody a mechanických nečistôt.

Deklarovaný účel použitia - je určený na odmasťovanie a oplachovanie výrobkov strojárskeho, opravárenského a elektrotechnického priemyslu.

Balenie: dodáva sa v 200 l nevratných sudoch, 1000 l plastových kontajneroch alebo autocisternách, prípadne v iných obaloch po dohode s odberateľom.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: CHEMICKÉ VÝROBKY NA ODMASŤOVANIE ROPNÉ DESTILÁTY

Chemický prípravok vo forme čírej, bezfarebnej,…

Chemický prípravok vo forme čírej, bezfarebnej, prchavej kvapaliny s mierne sladkou vôňou. Je zložený prevažne z n-propylbromidu s obsahom ďalších zložiek (n-propanol, 1,2-dioxolán, etoxybután a dimetoxymetán).

Používa sa na všeobecné odmasťovanie a tiež na rôzne aplikácie, napr. na odmasťovanie meranej vzorky pocínovaného plechu v uzavretom systéme Ellipsometra, ktorý umožňuje meranie množstva oleja (t.j. hrúbku olejového filmu) na vzorke plechu, kde sa rozpúšťadlo zahrieva na 70 °C a jeho pary pôsobia ako odmasťovadlo.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI ORGANICKÉ ZLÚČENINY CHEMICKÉ VÝROBKY ORGANICKÉ ZLOŽENÉ ROZPÚŠŤADLO

Aminokyselina L-Leucín (CAS RN: 61-90-5)…

Aminokyselina L-Leucín (CAS RN: 61-90-5) je chemicky čistá látka bez obsahu nečistôt a prímesí vo forme bieleho kryštalického prášku mierne horkej chuti a bez zápachu.

Ide o esenciálnu aminokyselinu s rozvetveným reťazcom. L-Leucín je využiteľný ako zdroj energie, zvyšuje zásoby glykogénu, podporuje nárast rastového hormónu, pomáha pri spaľovaní tukov.

Deklarované použitie: je určený na ďalšie spracovanie do formy výživových doplnkov, ale je vhodný aj na priamu konzumáciu.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: NEDODÁVANÝ NA PREDAJ V MALOM AKO PRÁŠOK CHEMICKÉ VÝROBKY NA ĽUDSKÚ VÝŽIVU