DODANÝ V BALENÍ.

ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ 113 UMÍSTĚNO V OBALU 229 IN VERPACKUNGEN AUFGEMACHT 41 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 141 PUT-UP IN PACKINGS 157 PRESENTADO EN EMBALAJE 8 PAKITUD 3 PAKATTU 86 PRÉSENTÉ EN EMBALLAGE 60 PRESENTATO IN IMBALLAGGI 24 SUPAKUOTI PAKUOTĖSE 62 IZLIKTS IEPAKOJUMOS 3 AANGEBODEN IN VERPAKKINGEN 922 PAKOWANY W OPAKOWANIA 32 APRESENTADO EM EMBALAGEM 2 PREZENTATE ÎN AMBALAJ 38 PRIPRAVLJEN V PAKIRANJIH 1 I FÖRPACKNING 39

Sušené, sladené, celé plody brusnice (Vaccinium…

Sušené, sladené, celé plody brusnice (Vaccinium vitis-idaea) infuzované trstinovým cukrom, po povrchu pokryté malým množstvom rastlinného oleja, neobsahujúce pridaný alkohol.

Sušené brusnice v hmotnosti 2,5 kg sú zabalené do plastového vrecka. Skupinový obal, kartónová krabica, obsahuje dve vnútorné kartónové krabice s 2 vreckami sušených brusníc v každej.

Určené na ďalšie použitie ako surovina v potravinárskom priemysle pri výrobe produktov zdravej výživy, napr. cereálne tyčinky, proteínové tyčinky a pod.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: CUKRY SUŠENÝ DODANÝ V BALENÍ OVOCIE SLNEČNICOVÝ OLEJ

Mikrogulôčky embolizačné na chemoterapeutiká…

dodaný v balení; sterilný; implantáty; na terapeutické použitie;…

Mikrogulôčky embolizačné na chemoterapeutiká sú obsiahnuté v sterilnej vopred naplnenej striekačke s objemom 20 ml a balené v tvarovacej miske s odlepovacím vekom, dostupné sú v rôznych veľkostiach.

Každá striekačka obsahuje približne 2 ml materiálu mikrogulôčok v suspenznom, nepyrogenickom, sterilnom, prepravnom roztoku ustáleného fyziologického roztoku.

Celkový objem mikrogulôčok a fyziologického roztoku je 6 ml. Pred podaním sa mikrogulôčky naplnia chemoterapeutikom, ktoré sa z nich postupne uvoľňuje a pôsobí na zmenšovanie nádoru.

Mikrogulôčky sú určené na embolizáciu (upchatie) ciev, ktoré zásobujú primárne zhubné hypervaskulárne nádory alebo metastázy v pečeni, t.j. ciev, ktoré sú menejcenné a vznikli počas rastu nádoru.

Mikrogulôčky sa implantujú do tela pacienta, kde zostávajú natrvalo. Mikrogulôčky sa podávajú na miesto určenia cez cievu na dolnej končatine a pomocou zavádzacieho katétra sa pod kontrolou Rtg zavedú na poškodené miesto.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ V BALENÍ STERILNÝ IMPLANTÁTY NA TERAPEUTICKÉ POUŽITIE PRE PACIENTOV

Mikrogulôčky na cielenú embolizáciu sú obsiahnuté…

dodaný v balení; sterilný; implantáty; na terapeutické použitie;…

Mikrogulôčky na cielenú embolizáciu sú obsiahnuté v sterilnej vopred naplnenej striekačke s objemom 20 ml a balené v tvarovacej miske s odlepovacím vekom, dostupné sú v rôznych veľkostiach.

Každá striekačka obsahuje približne 2 ml materiálu mikrogulôčok v nepyrogenickom, sterilnom, prepravnom roztoku ustáleného fyziologického roztoku.

Celkový objem mikrogulôčok a fyziologického roztoku je 6 ml. Mikrogulôčky sú určené na oklúziu (uzavretie) ciev na terapeutické účely v prípade hypervaskularizovaných nádorov, myómov maternice, benígnej hyperplázie prostaty, periférnych arteriovenóznych malformácií, nádorov šije, trupu a kostrovej sústavy, krvácania a traumy a predoperačného zmiernenia krvácania.

Mikrogulôčky sa implantujú do tela pacienta, kde zostávajú natrvalo. Mikrogulôčky sa podávajú na miesto určenia cez cievu na dolnej končatine a pomocou zavádzacieho katétra sa pod kontrolou Rtg zavedú na poškodené miesto.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ V BALENÍ STERILNÝ IMPLANTÁTY NA TERAPEUTICKÉ POUŽITIE PRE PACIENTOV

Chemický prípravok zložený prevažne z organických…

Chemický prípravok zložený prevažne z organických zlúčenín vo vodnom roztoku vo forme kvapaliny modrej farby.

Prípravok sa dodáva v balení na predaj v malom, plastová fľaša označená etiketou s objemom obsahu 16 OZ (473 ml).

Prípravok sa používa ako aditívum do chladiacich kvapalín chladiacich systémov motora pretekárskych, cestných a nákladných vozidiel.

Zvyšuje výkonnosť chladiacej kvapaliny, má antikorózne a lubrikačné vlastnosti, je bezpečný pre všetky chladiace systémy, dávkuje sa podľa inštrukcií na obale výrobku.

Zloženie prípravku: vodný roztok kalium 2-etylhexanoátu, benzotiazol-2-tiolu, neobsahuje glykol.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: VODA DODANÝ NA PREDAJ V MALOM AKO TEKUTINA ZMESI PRIPRAVENÝ CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ MODRÝ