FLEXIBILNÝ.

ГЪВКАВ 7 OHEBNÝ (FLEXIBILNÍ) 56 BIEGSAM 315 ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 6 FLEXIBLE 235 FLEXIBLE 14 SOUPLE 229 FLEXIBILIS 5 FLESSIBILE 23 LANKSTŪS 2 LOKANS 3 SOEPEL 23 GIĘTKI 8 FLEXIBIL 1 GIBEK 37 BÖJLIG 19

Flexibilný plochý kábel (flexibile-flat cable)…

tlačené obvody; flexibilný; televízne prístroje

Flexibilný plochý kábel (flexibile-flat cable) - ide o pružný tlačený spoj používaný k výrobe LCD modulov.

FFC kábel sa používa k dátovému prenosu medzi dvoma elektronickými zostavami. Tlačené obvody sa skladajú len z vodivých spojov a kontaktov.

Vnútornú štruktúru tvoria ploché vodiče, ktoré sú na povrchu neoddeliteľne spojené v hmote.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÉ OBVODY FLEXIBILNÝ TELEVÍZNE PRÍSTROJE