KONŠTRUKCIE.

КОНСТРУКЦИИ 4 KONSTRUKCE 85 KONSTRUKTIONER 7 KONSTRUKTION 767 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 STRUCTURES 131 CONSTRUCCION 168 RAKENNE 16 CONSTRUCTION 46 KONSTRUKCIJE 2 SZERKEZETEK ÉS RÉSZEI 5 COSTRUZIONI 20 KONSTRUKCIJOS 2 KONSTRUKCIJAS 2 CONSTRUCTIEWERKEN 77 KONSTRUKCJE 161 CONSTRUCAO 8 CONSTRUCŢII 6 OGRODJA 2 KONSTRUKTION 21

Plotový dutý stĺp z ocele určený na osadenie…

z ocele; pripravený; konštrukcie

Plotový dutý stĺp z ocele určený na osadenie oplotenia. Plotový stĺp má dutý profil, je vyrobený z pozinkovanej ocele a je povrchovo upravený práškovou farbou.

Ide o tovar, ktorý už je pripravený na použitie v konštrukciách a nejde o tovar, ktorý treba ďalej upravovať (narezať, vŕtať a a pod.).

Daný stĺp je osadený plastovou čiapočkou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z OCELE PRIPRAVENÝ KONŠTRUKCIE

Vrchné kotvenie stĺpika zábradlia v tvare…

z ocele; konštrukcie; časť

Vrchné kotvenie stĺpika zábradlia v tvare príruby. Je oválneho tvaru s veľkým okrúhlym otvorom v strede (priemer od 42,4 do 48,3) a štyrmi okrúhlymi otvormi na bokoch z toho 2 otvory majú priemer cca 75 mm a 2 otvory priemer 11 mm.

Výrobky sa používajú na ukotvenie stĺpikov zábradlia k podkladu. Výrobok je vhodný výlučne na použitie v konštrukciách zo železa, je nepoužiteľný ako potrubná príruba na prenos plynov alebo kvapalín.

Vyrába sa z nerezovej ocele AISI 316.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z OCELE KONŠTRUKCIE ČASŤ

Nerezový držiak madla zábradlia s kotvením…

z nehrdzavejúcej ocele; konštrukcie; časť

Nerezový držiak madla zábradlia s kotvením o stenu. Pozostáva z oválnej časti s troma otvormi, ktorá sa pomocou skrutiek upevňuje k stene a z otvorenej rúrkovej časti ohnutej v 90° uhle, na koncoch so stupňovitým odsadením, do ktorej sa zasúva madlo zábradlia.

Vyrába sa z nerezovej ocele AISI 304. Spojenie s madlom zábradlia sa dosahuje lepením.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE KONŠTRUKCIE ČASŤ

Nerezová záslepka výplne zábradlia. Záslepka…

z nehrdzavejúcej ocele; konštrukcie; časť

Nerezová záslepka výplne zábradlia. Záslepka je kruhového prierezu s priemerom od 12 do 200 mm a dĺžkou od cca 15 do 27 mm, na jednej strane je zatvorená a na druhej otvorená.

Záslepky sa nasúvajú alebo skrutkujú do koncov kruhových profilov výplní zábradlí na ich uzatvorenie.

Vyrába sa z nerezovej ocele AISI 304.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE KONŠTRUKCIE ČASŤ