KONEKTORY.

КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ 1 KONTAKTNÍ PRVKY 89 KONTAKTELEMENT 2428 CONTACT ELEMENTS 113 ELEMENTO DE CONTACTO 4 KOSKETINELEMENTTI 6 ÉLÉMENT DE CONTACT 86 ÉRINTKEZŐK 31 ELEMENTI DI CONTATTO 10 KONTAKTO ELEMENTAI 1 KONTAKTU ELEMENTI 30 CONTACTELEMENTEN 110 ELEMENTY STYKOWE 136 ELEMENTO DE CONTACTO 1 ELEMENT DE CONTACT 3 SPOJNI ELEMENTI 3 KONTAKTLEMENT 2

Nožový konektor 16-pólový. Skladá sa z elektricky…

Nožový konektor 16-pólový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom puzdre. Slúži na vytvorenie elelektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickou kabelážou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KONEKTORY S KONTAKTAMI ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI

Puzdro plastové 4-pólové. Vyrobené lisovaním…

z plastu; konektory; izolačné časti; na izoláciu; časť

Puzdro plastové 4-pólové. Vyrobené lisovaním z plastu. Slúži na upevnenie a izolovanie elektrických kontaktov v elektrickej kabeláži v automobilovom priemysle.

Do plastového telesa sa vkladajú vodivé prvky, ktoré sú navzájom izolované a spolu s plastovým telesom tvoria hotový konektor.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU KONEKTORY IZOLAČNÉ ČASTI NA IZOLÁCIU ČASŤ

Puzdro plastové 16-pólové. Vyrobené lisovaním…

z plastu; konektory; izolačné časti; časť

Puzdro plastové 16-pólové. Vyrobené lisovaním z plastu. Slúži na upevnenie a izolovanie elektrických kontaktov v elektrickej kabeláži v automobilovom priemysle.

Do plastového telesa sa vkladajú vodivé prvky, ktoré sú navzájom izolované a spolu s plastovým telesom tvoria hotový konektor.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU KONEKTORY IZOLAČNÉ ČASTI ČASŤ

Nožový konektor 22-pólový. Skladá sa z elektricky…

konektory; dosky s plošnými spojmi

Nožový konektor 22-pólový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom puzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickou kabelážou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KONEKTORY DOSKY S PLOŠNÝMI SPOJMI