KONEKTORY.

КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ 1 KONTAKTNÍ PRVKY 86 KONTAKTELEMENT 2245 CONTACT ELEMENTS 99 ELEMENTO DE CONTACTO 1 KOSKETINELEMENTTI 6 ÉLÉMENT DE CONTACT 50 ÉRINTKEZŐK 25 ELEMENTI DI CONTATTO 10 KONTAKTO ELEMENTAI 1 KONTAKTU ELEMENTI 24 CONTACTELEMENTEN 105 ELEMENTY STYKOWE 130 ELEMENTO DE CONTACTO 1 ELEMENT DE CONTACT 3 SPOJNI ELEMENTI 3 KONTAKTLEMENT 2

Nožový konektor 4-pólový, skladá sa z elektrický…

konektory; na tlačené obvody; elektrickými kontaktami

Nožový konektor 4-pólový, skladá sa z elektrický vodivých kontaktov osadených v plastovom púzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickou kabelážou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KONEKTORY NA TLAČENÉ OBVODY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI

Nožový konektor 12-pólový, skladá sa z elektrický…

konektory; na tlačené obvody; elektrickými kontaktami

Nožový konektor 12-pólový, skladá sa z elektrický vodivých kontaktov osadených v plastovom púzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elelektrickou kabelážou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KONEKTORY NA TLAČENÉ OBVODY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI

Nožový konektor 14-pólový, skladá sa z elektrický…

konektory; na tlačené obvody; elektrickými kontaktami

Nožový konektor 14-pólový, skladá sa z elektrický vodivých kontaktov osadených v plastovom púzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickou kabelážou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KONEKTORY NA TLAČENÉ OBVODY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI

Plastové teleso konektora 10 - pólové, bez…

z plastu; tvarovaný; konektory; izolačné časti; izolačný materiál;…

Plastové teleso konektora 10 - pólové, bez vodivých častí z materiálu PA66. Slúži na upevnenie a izolovanie elektrických kontaktov v elektrickej kabeláži v automobilovom priemysle.

Do plastového telesa sa vkladajú vodivé prvky, ktoré sú navzájom izolované a spolu s plastovým telom tvoria hotový konektor.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU TVAROVANÝ KONEKTORY IZOLAČNÉ ČASTI IZOLAČNÝ MATERIÁL AUTOELEKTRONIKA