KONEKTORY.

КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ 1 KONTAKTNÍ PRVKY 87 KONTAKTELEMENT 2261 CONTACT ELEMENTS 99 ELEMENTO DE CONTACTO 1 KOSKETINELEMENTTI 6 ÉLÉMENT DE CONTACT 58 ÉRINTKEZŐK 28 ELEMENTI DI CONTATTO 10 KONTAKTO ELEMENTAI 1 KONTAKTU ELEMENTI 24 CONTACTELEMENTEN 105 ELEMENTY STYKOWE 131 ELEMENTO DE CONTACTO 1 ELEMENT DE CONTACT 3 SPOJNI ELEMENTI 3 KONTAKTLEMENT 2

Rozbočovač narezávací, skladá sa z plastového…

z plastu; z kovu; puzdrá; tvarovaný; konektory; na spojenie;…

Rozbočovač narezávací, skladá sa z plastového puzdra, v ktorom je osadený narezávací kovový konektor.

Slúži na prepojenie vodičov v elektrickej kabeláži v automobilovom priemysle. Do nerezávača sa vloží vodič a zatlačením (zatvorením narezávača) sa naruší izolácia vodiča, čím dôjde k vytvoreniu elektrického spojenia s iným vodičom, ktorý sa nasunie na konektor narezávača.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU Z KOVU PUZDRÁ TVAROVANÝ KONEKTORY NA SPOJENIE NA KÁBLE

Zaisťovač sekundárny, vyrobený lisovaním…

z plastu; tvarovaný; časti strojov; konektory; kontakty

Zaisťovač sekundárny, vyrobený lisovaním z plastu, slúži na zaistenie kontaktov v 14-pólových puzdrách. Po nasunutí kontaktov do puzdra sa zasunie zaisťovač, ktorý zaistí kontakty proti vysunutiu.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU TVAROVANÝ ČASTI STROJOV KONEKTORY KONTAKTY

Plastové teleso konektora 8-pólové, bez vodivých…

z plastu; tvarovaný; konektory; izolačné časti; izolačný materiál;…

Plastové teleso konektora 8-pólové, bez vodivých častí z materiálu PA66. Slúži na upevnenie a izolovanie elektrických kontaktov v elektrickej kabeláži v automobilovom priemysle.

Do plastového telesa sa vkladajú vodivé prvky, ktoré sú navzájom izolované a spolu s plastovým telom tvoria hotový konektor.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU TVAROVANÝ KONEKTORY IZOLAČNÉ ČASTI IZOLAČNÝ MATERIÁL AUTOELEKTRONIKA

Nožový konektor 8-pólový. Skladá sa z elektricky…

konektory; na tlačené obvody; elektrickými kontaktami

Nožový konektor 8-pólový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom púzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickou kabelážou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KONEKTORY NA TLAČENÉ OBVODY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI