KONEKTORY.

КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ 1 KONTAKTNÍ PRVKY 90 KONTAKTELEMENT 2501 CONTACT ELEMENTS 114 ELEMENTO DE CONTACTO 4 KOSKETINELEMENTTI 6 ÉLÉMENT DE CONTACT 101 ÉRINTKEZŐK 31 ELEMENTI DI CONTATTO 10 KONTAKTO ELEMENTAI 1 KONTAKTU ELEMENTI 30 CONTACTELEMENTEN 110 ELEMENTY STYKOWE 138 ELEMENTO DE CONTACTO 1 ELEMENT DE CONTACT 3 SPOJNI ELEMENTI 3 KONTAKTLEMENT 2

Nožový konektor 16-pólový. Skladá sa z elektricky…

Nožový konektor 16-pólový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom puzdre. Slúži na vytvorenie elelektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickou kabelážou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KONEKTORY S KONTAKTAMI ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI

Puzdro plastové 4-pólové. Vyrobené lisovaním…

z plastu; konektory; izolačné časti; na izoláciu; časť

Puzdro plastové 4-pólové. Vyrobené lisovaním z plastu. Slúži na upevnenie a izolovanie elektrických kontaktov v elektrickej kabeláži v automobilovom priemysle.

Do plastového telesa sa vkladajú vodivé prvky, ktoré sú navzájom izolované a spolu s plastovým telesom tvoria hotový konektor.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU KONEKTORY IZOLAČNÉ ČASTI NA IZOLÁCIU ČASŤ

Puzdro plastové 16-pólové. Vyrobené lisovaním…

z plastu; konektory; izolačné časti; časť

Puzdro plastové 16-pólové. Vyrobené lisovaním z plastu. Slúži na upevnenie a izolovanie elektrických kontaktov v elektrickej kabeláži v automobilovom priemysle.

Do plastového telesa sa vkladajú vodivé prvky, ktoré sú navzájom izolované a spolu s plastovým telesom tvoria hotový konektor.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU KONEKTORY IZOLAČNÉ ČASTI ČASŤ

Nožový konektor 22-pólový. Skladá sa z elektricky…

konektory; dosky s plošnými spojmi

Nožový konektor 22-pólový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom puzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickou kabelážou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KONEKTORY DOSKY S PLOŠNÝMI SPOJMI

Ovládač výhrevného matraca, ktorý sa pripája…

káble; konektory; ovládacie tlačítkakáble; konektory; ovládacie tlačítkakáble; konektory; ovládacie tlačítka

Ovládač výhrevného matraca, ktorý sa pripája cez konektor s výhrevnou plachtou (výhrevná plachta nie je predmetom žiadosti o ZINZ).

Ide o elektronický prepínač, vypínač, zapínanie-vypínanie elektrického ohrevu vyhrievacej plachty vloženej v matraci s tepelne isteným elektronickým prepínačom.

Za pomoci tranzistora a logického integrovaného obvodu slúži na nastavovanie teploty a času ohrevu.

Na tento účel slúžia tri tlačidlá na nastavovanie a zboku zariadenia je prístroj vybavený prepínačom ON/OFF.

Zariadenie je vybavené tiež dvoma káblami, pričom jeden kábel je ukončený konektorom do elektrickej siete a druhý kábel sa zapája do výhrevnej deky.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KÁBLE KONEKTORY OVLÁDACIE TLAČÍTKA

Zaisťovač sekundárny, vyrobený z plastu lisovaním.…

plasty; z plastu; časti strojov; lisovaný; konektory; elektrickými…

Zaisťovač sekundárny, vyrobený z plastu lisovaním. Používa sa na zaistenie elektrických kontaktov proti vysunutiu z plastového puzdra elektrického konektora.

Po nasunutí kontaktov do puzdra sa nasunie zaisťovač a tým sa zamedzí vypadnutiu elektrických kontaktov z konektora.

Ide o časť konektora.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: PLASTY Z PLASTU ČASTI STROJOV LISOVANÝ KONEKTORY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI

Rozbočovač narezávací, skladá sa z plastového…

z plastu; z kovu; puzdrá; tvarovaný; konektory; na spojenie;…

Rozbočovač narezávací, skladá sa z plastového puzdra, v ktorom je osadený narezávací kovový konektor.

Slúži na prepojenie vodičov v elektrickej kabeláži v automobilovom priemysle. Do nerezávača sa vloží vodič a zatlačením (zatvorením narezávača) sa naruší izolácia vodiča, čím dôjde k vytvoreniu elektrického spojenia s iným vodičom, ktorý sa nasunie na konektor narezávača.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU Z KOVU PUZDRÁ TVAROVANÝ KONEKTORY NA SPOJENIE NA KÁBLE

Zaisťovač sekundárny, vyrobený lisovaním…

z plastu; tvarovaný; časti strojov; konektory; kontakty

Zaisťovač sekundárny, vyrobený lisovaním z plastu, slúži na zaistenie kontaktov v 14-pólových puzdrách. Po nasunutí kontaktov do puzdra sa zasunie zaisťovač, ktorý zaistí kontakty proti vysunutiu.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU TVAROVANÝ ČASTI STROJOV KONEKTORY KONTAKTY

Plastové teleso konektora 8-pólové, bez vodivých…

z plastu; tvarovaný; konektory; izolačné časti; izolačný materiál;…

Plastové teleso konektora 8-pólové, bez vodivých častí z materiálu PA66. Slúži na upevnenie a izolovanie elektrických kontaktov v elektrickej kabeláži v automobilovom priemysle.

Do plastového telesa sa vkladajú vodivé prvky, ktoré sú navzájom izolované a spolu s plastovým telom tvoria hotový konektor.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU TVAROVANÝ KONEKTORY IZOLAČNÉ ČASTI IZOLAČNÝ MATERIÁL AUTOELEKTRONIKA

Nožový konektor 8-pólový. Skladá sa z elektricky…

konektory; na tlačené obvody; elektrickými kontaktami

Nožový konektor 8-pólový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom púzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickou kabelážou.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KONEKTORY NA TLAČENÉ OBVODY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI